Mobilní aplikace Vyfakturuj.cz – účtenky

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Do nákladů evidovaných ve Vyfakturuj.cz si snadno uložíte přijaté účtenky a faktury, které si naskenujete v mobilní aplikaci. Náklady můžete rovnou v aplikaci také editovat. V návodu najdete podrobný postup.

Aplikace je dostupná zdarma pro operační systémy Android i iOS ve všech placených tarifech Vyfakturuj.cz.

Přidání nákladu

Mobilní aplikace vám umožní pořídit snímek účtenky nebo faktury nebo si nahrát snímek dokladu z galerie vašeho telefonu, který si pak spolu s popisem dokladu nahrajete do Vyfakturuj.cz. Pomocí QR kódu systém k dokladu načte i další údaje.

Klepněte na dlaždici Přidat náklad.

Přidání nákladu do mobilní aplikace

V následujícím kroku máte možnost vyfotit účtenku nebo vybrat fotografii z galerie telefonu. Můžete také přejít do seznamu nahraných účtenek.

Přidání fotografie nákladu

Po otevření aplikace Fotoaparát vyfoťte doklad a snímek potvrďte klepnutím na OK.

Před pořízením snímku prvního dokladu může být nutné povolit aplikaci Vyfakturuj.cz přístup k fotoaparátu a galerii médií ve vašem mobilním telefonu.

Popis dokladu a další snímky

K účtence/přijaté faktuře můžete doplnit popis dokladu, podle kterého budete moci doklad později snadno vyhledat. Můžete fotit i vícestránkové doklady nebo ke snímku dokladu přidat fotografii z galerie.

Vložení popisu účtenky, snímku další strany, nebo obrázku z galerie

Podrobnosti k nákladu doplňte v klasické verzi Vyfakturuj.cz na vašem počítači po nahrání účtenek do systému. V mobilní aplikaci je možné automaticky načíst IBAN, variabilní symbol, částku a měnu pomocí QR kódu, pokud ho náklad obsahuje (viz níže).

QR kód

Pokud doklad obsahuje QR kód, doporučujeme ho naskenovat také. Údaje obsažené v QR kódu (IBAN, VS a částka vč. měny) se tak automaticky načtou k nákladu.

Skenování QR kódu z přijaté faktury

Jakmile máte hotovo, doklad uložte. Účtenka/přijatá faktura se uloží do seznamu vyfocených účtenek (pod dlaždicí Přidat náklad) a vy můžete pokračovat dalším dokladem (tlačítko Vyfotit další/Přidat z telefonu).

Přidání další účtenky

Synchronizace účtenek se systémem

Pomocí šipky u účtenky nebo tlačítka „Nahrát do Vyfakturuj.cz“ nahrajete naskenované účtenky do systému.

K synchronizaci účtenek se systémem je nutný přístup na internet.

Odeslání naskenovaných účtenek do systému Vyfakturuj.cz

Všechny zatím neodeslané účtenky/přijaté faktury (uložené i neuložené v systému) můžete hromadně smazat. Tuto možnost spolu s hromadným odesláním účtenek do systému najdete pod třemi tečkami v pravém horním rohu obrazovky.

Možnosti účtenek

Seznam nákladů

V této sekci se zobrazí všechny vaše uložené náklady. Jsou rozděleny do dvou karet – Dnes nahrané a Všechny. Po klepnutí na jednotlivé doklady je můžete upravit nebo k nim přidat další snímky.

Seznam nákladů v mobilní aplikaci Vyfakturuj.cz

Úprava nákladu

Pro úpravu uloženého nákladu na něj klepněte v seznamu nákladů. Otevře se náhled nákladu se základními údaji. Pro úpravu všech údajů klepněte na ikonku v pravém dolním rohu.

Náhled nákladu

Po otevření nákladu můžete editovat jednotlivé údaje.

Úprava nákladu v mobilní aplikaci

Změny uložte klepnutím na ikonku diskety.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?