Webhooky ve Vyfakturuj.cz a SimpleShopu

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Tento článek obsahuje výčet API proměnných, které můžete využít v URL webhooku, a informace o tom, kam vše správně zadat ve vašem účtu v systémech Vyfakturuj.cz či SimpleShop.

Nastavení

Připravenou URL adresu webhooku můžete vložit globálně do nastavení svého účtu. V případě SimpleShopu můžete využít také možnost vložení přímo ke konkrétnímu produktu.

Globální nastavení

Ve svém účtu Vyfakturuj.cz nebo SimpleShop přejděte do NastaveníNapojeníAPI.

API nastavení
URL adresu webhooku vložte do pole URL. URL adresa vložená v tomto nastavení bude zavolána při jakékoliv změně u dokladu jako je například editace a uložení dokladu, uhrazení, odeslání e-mailu s dokladem, ale i odeslání hromadného e-mailu.

Webhook globální

Nastavení webhooku u produktu (pouze SimpleShop)

V SimpleShopu můžete adresu vložit také přímo ke konkrétnímu produktu. Nastavení naleznete v záložce Ostatní v úpravě daného produktu.

Záložka ostatní

Adresu vložte do požadované kolonky Webhook po objednání nebo Webhook po uhrazení. SimpleShop zadanou URL adresu zavolá vždy v okamžiku dané akce – tedy po objednání nebo po uhrazení.

Webhook u produktu

Seznam proměnných

V URL adrese webhooku je možné využívat následující proměnné.

POZN.: Sloupec označený jako Typ je určen pro vývojáře.

Obecné informace o dokladu

Proměnná Popis Typ
id ID dokumentu int
type Typ dokladu int
number Číslo dokumentu string
order_number ID objednávky string255
language Jazyková mutace dokladu string
text_before_items Text před položkami faktury string255
text_invoice_footer Text v patičce dokumentu string255
simpleshop_note Poznámka SimpleShop string255
id_number_series ID číselné řady int
id_parent ID nadřazeného dokumentu int
id_tag ID přiřazeného štítku int
flags Příznaky int

Informace o ceně a účetní údaje

Proměnná Popis Typ
total Celková částka k úhradě double
total_without_vat Celková částka k úhradě bez DPH double
days_due Splatnost uvedená počtem dní int
currency Měna (ISO 4217) string3
currency_domestic Domácí měna string3
exchange_rate Převodní kurz měny double
VS Variabilní symbol string10
KS Konstantní symbol string4
SS Specifický symbol string10
bank_account_number Číslo bankovního účtu string20
bank_IBAN Mezinárodní bankovní číslo (IBAN) string60
bank_BIC Mezinárodní kód banky (SWIFT/BIC) string20
id_payment_method ID platební metody int
id_center ID střediska int
id_predkontace ID předkontace int
id_cleneniDPH ID členění DPH int
id_coupon ID slevového kupónu int
calculate_vat Výpočet DPH int
round_invoice Zaokrouhlení dokumentu int

Informace o dodavateli

Proměnná Popis Typ
supplier_IC Dodavatel – IČO string20
supplier_DIC Dodavatel – DIČ nebo IČ DPH string20
supplier_IDNUM3 Dodavatel – Třetí identifikátor firmy (např. DIČ pro SK) string20
supplier_name Dodavatel – název firmy string100
supplier_street Dodavatel – ulice string50
supplier_city Dodavatel – město string50
supplier_zip Dodavatel – PSČ int
supplier_country_code Dodavatel – kód země (ISO 3166-2) string2
supplier_contact_name Vystavil (kdo vystavil doklad) string30
supplier_contact_tel Dodavatel – kontaktní telefon string30
supplier_contact_mail Dodavatel – kontaktní e-mail string30
supplier_contact_web Dodavatel – web string100
text_under_subscriber Text pod dodavatelem string255

Informace o odběrateli

Proměnná Popis Typ
id_customer ID kontaktu v adresáři int
customer_IC Odběratel – IČO string20
customer_DIC Odběratel – DIČ nebo IČ DPH string20
customer_IDNUM3 Odběratel – Třetí identifikátor firmy (např. DIČ pro SK) string20
customer_name Odběratel – název firmy string100
customer_firstname Odběratel – jméno string100
customer_lastname Odběratel – příjmení string100
customer_street Odběratel – ulice string50
customer_city Odběratel – město string50
customer_zip Odběratel – PSČ int
customer_country_code Odběratel – kód země (ISO 3166-2) string2
customer_tel Odběratel – kontaktní telefon string30
text_under_customer Text pod odběratelem string255

Dodací údaje – odběratel

Proměnná Popis Typ
customer_delivery_company Dodací – název firmy string100
customer_delivery_firstname Dodací – jméno string100
customer_delivery_lastname Dodací- příjmení string100
customer_delivery_street Dodací – ulice string50
customer_delivery_city Dodací – město string50
customer_delivery_zip Dodací – PSČ int
customer_delivery_country_code Dodací – kód země (ISO 3166-2) string2
customer_delivery_tel Dodací – kontaktní telefon string30

Hodnoty proměnných

Některé proměnné vrací číselnou hodnotu, ze které nelze odvodit, co číslo představuje. Tyto proměnné zobrazuje následující tabulka, která uvádí návratové hodnoty a jejich význam.

Proměnná Hodnoty
type 1
2
4
8
16
32
64
128
512
Faktura
Zálohová faktura
Proforma faktura
Výzva k platbě
Daňový doklad
Opravný daňový doklad
Příjmový doklad
Opravný doklad
Objednávka
language cs
sk
en
de
it
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Italsky
flags 1
2
4
8
16
32
64
256
1024
4096
65536
Dokument obsahuje DPH
Uhrazeno
Odesláno e-mailem zákazníkovi
Doklad je stornován
Odeslána e-mailem zákazníkovi upomínka
Přeplatek
Nedoplatek
Doklad byl stažen účetním
Čeká na odeslání přepravní společnosti
Archivováno
Doklad v OSS
calculate_vat 1
2
3
4
5
6
Položky jsou uvedeny jako základ daně
Položky mají koncovou cenu s DPH
DPH je účtováno ve speciálním režimu
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti v tuzemsku
Neplátce DPH
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti do zahraničí
round_invoice 1
2
Nezaokrouhlovat
Zaokrouhlit (haléřové vyrovnání)

Výsledné číslo, které vrací proměnná flags, vzniká binárním součtem.
PŘÍKLAD: Pokud se jedná o doklad, který obsahuje DPH, je uhrazený a byl odeslán zákazníkovi, dostanete číslo 7.

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová, vedoucí zákaznické podpory Redbit s. r. o. Vede tým, který pečuje o naše zákazníky, a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám