Webhooky ve Vyfakturuj.cz a SimpleShopu

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Tento článek obsahuje výčet API proměnných, které můžete využít v URL webhooku, a informace o tom, kam vše správně zadat ve vašem účtu v systémech Vyfakturuj.cz či SimpleShop.

Nastavení

Připravenou URL adresu webhooku můžete vložit globálně do nastavení svého účtu. V případě SimpleShopu můžete využít také možnost vložení přímo ke konkrétnímu produktu.

Globální nastavení

Ve svém účtu Vyfakturuj.cz nebo SimpleShop přejděte do Nastavení → Napojení → API.

Kde nalézt API klíč.
URL adresu webhooku vložte do pole URL. URL adresa vložená v tomto nastavení bude zavolána při jakékoliv změně u dokladu jako je například editace a uložení dokladu, uhrazení, odeslání e-mailu s dokladem, ale i odeslání hromadného e-mailu.

Nastavení URL webhooku

Nastavení webhooku u produktu (pouze SimpleShop)

V SimpleShopu můžete adresu vložit také přímo ke konkrétnímu produktu. Nastavení naleznete v záložce Ostatní v úpravě daného produktu.

Záložka ostatní v úpravě produktu

Adresu vložte do kolonky URL webhook. Tuto adresu zavolá systém vždy po uhrazení objednávky.

Nastavení URL webhooku u produktu

Seznam proměnných

V URL adrese webhooku je možné využívat následující proměnné.

POZN.: Sloupec označený jako Typ je určen pro vývojáře.

Obecné informace o dokladu

Proměnná Popis Typ
id ID dokumentu int
type Typ dokladu int
number Číslo dokumentu string
order_number ID objednávky string255
language Jazyková mutace dokladu string
text_before_items Text před položkami faktury string255
text_invoice_footer Text v patičce dokumentu string255
simpleshop_note Poznámka SimpleShop string255
id_number_series ID číselné řady int
id_parent ID nadřazeného dokumentu int
tags ID přiřazeného štítku int
flags Příznaky int

Informace o ceně a účetní údaje

Proměnná Popis Typ
total Celková částka k úhradě double
total_without_vat Celková částka k úhradě bez DPH double
days_due Splatnost uvedená počtem dní int
currency Měna (ISO 4217) string3
currency_domestic Domácí měna string3
exchange_rate Převodní kurz měny double
VS Variabilní symbol string10
KS Konstantní symbol string4
SS Specifický symbol string10
bank_account_number Číslo bankovního účtu string20
bank_IBAN Mezinárodní bankovní číslo (IBAN) string60
bank_BIC Mezinárodní kód banky (SWIFT/BIC) string20
id_payment_method ID platební metody int
id_center ID střediska int
id_predkontace ID předkontace int
id_cleneniDPH ID členění DPH int
id_coupon ID slevového kupónu int
eet_status Stav EET int
calculate_vat Výpočet DPH int
round_invoice Zaokrouhlení dokumentu int

Informace o dodavateli

Proměnná Popis Typ
supplier_IC Dodavatel – IČO string20
supplier_DIC Dodavatel – DIČ nebo IČ DPH string20
supplier_IDNUM3 Dodavatel – Třetí identifikátor firmy (např. DIČ pro SK) string20
supplier_name Dodavatel – název firmy string100
supplier_street Dodavatel – ulice string50
supplier_city Dodavatel – město string50
supplier_zip Dodavatel – PSČ int
supplier_country_code Dodavatel – kód země (ISO 3166-2) string2
supplier_contact_name Vystavil (kdo vystavil doklad) string30
supplier_contact_tel Dodavatel – kontaktní telefon string30
supplier_contact_mail Dodavatel – kontaktní e-mail string30
supplier_contact_web Dodavatel – web string100
text_under_subscriber Text pod dodavatelem string255

Informace o odběrateli

Proměnná Popis Typ
id_customer ID kontaktu v adresáři int
customer_IC Odběratel – IČO string20
customer_DIC Odběratel – DIČ nebo IČ DPH string20
customer_IDNUM3 Odběratel – Třetí identifikátor firmy (např. DIČ pro SK) string20
customer_name Odběratel – název firmy string100
customer_firstname Odběratel – jméno string100
customer_lastname Odběratel – příjmení string100
customer_street Odběratel – ulice string50
customer_city Odběratel – město string50
customer_zip Odběratel – PSČ int
customer_country_code Odběratel – kód země (ISO 3166-2) string2
customer_tel Odběratel – kontaktní telefon string30
text_under_customer Text pod odběratelem string255

Dodací údaje – odběratel

Proměnná Popis Typ
customer_delivery_company Dodací – název firmy string100
customer_delivery_firstname Dodací – jméno string100
customer_delivery_lastname Dodací- příjmení string100
customer_delivery_street Dodací – ulice string50
customer_delivery_city Dodací – město string50
customer_delivery_zip Dodací – PSČ int
customer_delivery_country_code Dodací – kód země (ISO 3166-2) string2
customer_delivery_tel Dodací – kontaktní telefon string30

Hodnoty proměnných

Některé proměnné vrací číselnou hodnotu, ze které nelze odvodit, co číslo představuje. Tyto proměnné zobrazuje následující tabulka, která uvádí návratové hodnoty a jejich význam.

Proměnná Hodnoty
type 1
2
4
8
16
32
64
128
512
Faktura
Zálohová faktura
Proforma faktura
Výzva k platbě
Daňový doklad
Opravný daňový doklad
Příjmový doklad
Opravný doklad
Objednávka
language cs
sk
en
de
it
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Italsky
flags 1
2
4
8
16
32
64
256
1024
4096
65536
Dokument obsahuje DPH
Uhrazeno
Odesláno e-mailem zákazníkovi
Doklad je stornován
Odeslána e-mailem zákazníkovi upomínka
Přeplatek
Nedoplatek
Doklad byl stažen účetním
Čeká na odeslání přepravní společnosti
Archivováno
Doklad v OSS
eet_status 1
2
4
8
16
32
64
Nevstupuje – doklad nesplňuje podmínky pro vstup do EET
Neodesílat – doklad nebude odeslán do EET
K odeslání – doklad je určen k odeslání do EET
Externě – záznam o tržbě evidován jiným zařízením
ODESLÁNO – doklad byl odeslán do EET.
CHYBA – nastala chyba při odeslání.
Neodesílat – doklad nebude po uhrazení odeslán do EET
calculate_vat 1
2
3
4
5
6
Položky jsou uvedeny jako základ daně
Položky mají koncovou cenu s DPH
DPH je účtováno ve speciálním režimu
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti v tuzemsku
Neplátce DPH
DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti do zahraničí
round_invoice 1
2
Nezaokrouhlovat
Zaokrouhlit (haléřové vyrovnání)

Výsledné číslo, které vrací proměnná flags, vzniká binárním součtem.
PŘÍKLAD: Pokud se jedná o doklad, který obsahuje DPH, je uhrazený a byl odeslán zákazníkovi, dostanete číslo 7.

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová, vedoucí zákaznické podpory Redbit s. r. o. Vede tým, který pečuje o naše zákazníky, a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?