Graf a přehledy příjmů

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pomocí grafu a tabulek na úvodní stránce svého účtu získáte jasný přehled o příjmech svého podnikání nebo své firmy.

Přehledy s DPH/bez DPH

Pokud jste plátce DPH nebo identifikovaná osoba, můžete si v sekci Přehledy nastavit, zda-li se mají přehledy zobrazovat s DPH nebo bez DPH.

Slouží k tomu tlačítko Nastavení.

Neplátcům DPH se tlačítko Nastavení nezobrazuje.

Zobrazení DPH v přehledech

Ve vyskakovacím okně nastavte, mají-li se částky v přehledech zobrazovat s DPH nebo bez DPH. Nastavení uložte.

Zobrazení DPH v přehledech

Graf příjmů za poslední 3 roky

V grafu automaticky uvidíte svoje příjmy za poslední 3 roky.

Příjem za poslední 3 roky graf

Po najetí myší na konkrétní měsíc se zobrazí součty uhrazených a neuhrazených faktur. Tmavší a světlejší částí sloupce jsou odlišeny uhrazené a neuhrazené doklady.

Uhrazené a neuhrazené doklady graf

Součty jsou kalkulovány vždy z prvního vystaveného dokladu. Pokud tedy dojde ke změně a např. upravíte fakturu vystavenou na základě uhrazené objednávky, je potřeba odpovídajícím způsobem upravit i objednávku.

Faktury vystavené v cizích měnách jsou v přehledech přepočítávány na Kč kurzem, podle kterého byly vystaveny.

Na své příjmy se v grafu můžete podívat několika různými způsoby.

Porovnání příjmů podle parametrů

Porovnání podle období

Zaškrtněte možnost Po období + Porovnání. Graf vám ukáže souhrn příjmů za jednotlivé měsíce. V každém měsíci uvidíte také porovnání výsledků za jednotlivé roky.

Příjmy po období

Porovnání – součet

Zaškrtněte možnost Součet + Porovnání. V grafu se zobrazí celkové příjmy od začátku roku do konce daného měsíce. Pro každý měsíc se opět zobrazují tři sloupce, abyste mohli porovnat výsledky daného měsíce v jednotlivých letech.

Porovnání - součet

Růst příjmů za poslední 3 roky

Jak vaše příjmy rostly v posledních 3 letech, uvidíte nejlépe na časové ose. Pro její zobrazení v grafu zaškrtněte možnosti Součet + Timeline.

Časová osa - růst příjmů

Na růst vašeho podnikání v jednotlivých letech se můžete podívat po zaškrtnutí možností Po období + Timeline.

Růst příjmů v jednotlivých letech

Rychlý přehled

Příjmy v aktuálním roce jsou rozepsány po měsících v rychlém přehledu. Uvidíte zde součet dokladů vystavených v daném měsíci, kolik už z celkové částky bylo uhrazeno a kolik ještě zbývá uhradit. Určující je vždy datum vystavení faktury.

Rychlý přehled

Přehled za posledních 12 plovoucích měsíců

V přehledu za posledních 12 plovoucích měsíců uvidíte součet vystavených a uhrazených dokladů vždy za jeden rok zpět od konce měsíce uvedeného na začátku řádku. Určující je zde opět datum vystavení faktury.

Plovoucí přehled

Hlídání obratu pro neplátce DPH

Jste-li neplátce DPH, najdete v přehledech třetí tabulku, ve které se sčítají doklady vystavené nebo uhrazené v posledních 12 kalendářních měsících.

Výše hlídaného obratu je automaticky nastavena na hlídání hranice 2 mil. Kč, která by pro vás znamenala povinnost registrovat se jako plátce DPH.

V přehledu je zobrazen součet všech vašich dokladů, tedy daňových i nedaňových. Je tomu tak proto, že v okamžiku úhrady všech nedaňových dokladů je třeba už být připravený na plátcovství.

Jakmile se váš obrat začne blížit ke 2 mil. Kč, doporučujeme se obrátit na vaši účetní a ověřit, zda případně splňujete i další podmínky pro registraci k plátcovství DPH či nikoliv.

Přizpůsobení hlídače

Výši limitu pro hlídání obratu si můžete libovolně přizpůsobit kliknutím na tlačítko Upravit.

TIP: Tuto funkci využijete například pro hlídání limitu paušální daně.

Hlídání obratu pro neplátce

V zobrazeném okně uveďte vlastní limit pro hlídání obratu, nastavte, podle kterého data se budou doklady započítávat, a nastavení uložte.

Nastavení hlídače

Další užitečné tabulky

Neuhrazené faktury po splatnosti

Hned v první tabulce uvidíte seznam všech neuhrazených dokladů, jejichž splatnost již vypršela. Stejně jako v seznamu dokladů si zde můžete zvolit sloupce, které se mají zobrazovat.

S vybranými doklady je také možné provádět hromadné akce.

Pravidelné faktury v následujícím měsíci

Jedná se o seznam všech pravidelných faktur, které se mají v příštích 30 dnech vystavit. Pod tabulkou také naleznete jejich souhrnnou částku.

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Se starostlivostí sobě vlastní pečuje o naše zákazníky a sdílí náladu týmu na sociálních sítích. Volný čas tráví nejraději v kopcích či s knížkou v ruce, vždy za pečlivého dohledu francouzské buldočky Olivie.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám