Graf a přehledy příjmů

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop, SimpleTicket

Pomocí grafu a tabulek na úvodní stránce svého účtu získáte jasný přehled o příjmech svého podnikání nebo své firmy.

Graf příjmů za poslední 3 roky

V grafu uvidíte svoje příjmy za aktuálně zvolený rok a dva roky předchozí.

Vybrat rok

Po najetí myší na konkrétní měsíc se zobrazí součty uhrazených a neuhrazených faktur. Tmavší a světlejší částí sloupce jsou odlišeny uhrazené a neuhrazené doklady.

Grafy

Součty jsou kalkulovány vždy z prvního vystaveného dokladu. Pokud tedy dojde ke změně a např. upravíte fakturu vystavenou na základě uhrazené objednávky, je potřeba odpovídajícím způsobem upravit i objednávku.

Faktury vystavené v cizích měnách jsou v přehledech přepočítávány na Kč kurzem, podle kterého byly vystaveny.

Na své příjmy se v grafu můžete podívat několika různými způsoby:

Porovnání příjmů podle parametrů

Porovnání podle období

Zaškrtněte možnost Po období + Porovnání. Graf vám ukáže souhrn příjmů za jednotlivé měsíce. V každém měsíci uvidíte také porovnání výsledků za jednotlivé roky.

Grafy

Porovnání – součet

Zaškrtněte možnost Součet + Porovnání. V grafu se zobrazí celkové příjmy od začátku roku do konce daného měsíce. Pro každý měsíc se opět zobrazují tři sloupce, abyste mohli porovnat výsledky daného měsíce v jednotlivých letech.

Součet příjmů od začátku roku

Růst příjmů za poslední 3 roky

Jak vaše příjmy utěšeně rostly v posledních 3 letech, uvidíte nejlépe na časové ose. Pro její zobrazení v grafu zaškrtněte možnosti Součet + Timeline.

graf

Na růst vašeho podnikání v jednotlivých letech se můžete podívat po zaškrtnutí možností Po období + Timeline.

graf

Příjmy bez DPH / s DPH

Plátci DPH si navíc mohou příjmy zobrazit bez nebo včetně DPH. Pokud jste neplátce DPH, tuto možnost v grafu neuvidíte.

DPH

Rychlý přehled

Příjmy v aktuálním roce jsou rozepsány po měsících v rychlém přehledu. Uvidíte zde součet dokladů vystavených v daném měsíci, kolik už z celkové částky bylo uhrazeno a kolik ještě zbývá uhradit. Určující je vždy datum vystavení faktury. Pro plátce DPH jsou čísla opět bez daně a s daní.

graf

Přehled za posledních 12 plovoucích měsíců

V přehledu za posledních 12 plovoucích měsíců uvidíte součet vystavených a uhrazených dokladů vždy za rok zpět od konce měsíce uvedeného na začátku řádku. Určující je zde opět datum vystavení faktury.

Hlídání obratu pro neplátce DPH

Jste-li neplátce DPH, najdete v přehledech třetí tabulku, ve které se sčítají doklady vystavené nebo uhrazené v posledních 12 kalendářních měsících. Tento přehled vám pomůže ohlídat, zda jste nepřekročili hranici 1 mil. Kč, která by pro vás znamenala povinnost registrovat se jako plátce DPH. Mezi zobrazením součtu podle data vystavení nebo data úhrady faktur můžete přepínat pomocí tlačítka v pravém horním rohu.

V přehledu je zobrazen součet všech vašich dokladů. Jakmile se váš obrat začne blížit k 1 mil. Kč, doporučujeme se obrátit na vaši účetní a ověřit, zda případně splňujete i další podmínky pro registraci k plátcovství DPH či nikoliv.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?