Změna plátcovství DPH nebo OSVČ na s. r. o.

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

V tomto článku se dozvíte, jak ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu postupovat při změně plátcovství DPH nebo při přechodu z OSVČ na s. r. o.

Změna plátcovství DPH

Kde změnit nastavení firmy

POZOR! Před úpravou režimu plátcovství v nastavení firmy doporučujeme archivovat všechny doklady, aby se v účetnictví později nepletly různé typy dokladů z doby před změnou a po změně.

Režim plátcovství DPH změníte v Nastavení. Dále v sekci Faktury klikněte na Fakturační údaje.

Nastavení režimu plátcovství DPH ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu

Co se změní

Neplátce DPH → plátce DPH

Všechny doklady, které nyní vystavíte, budou obsahovat DPH. Na úvodní stránce účtu se už nebude zobrazovat hlídání překročení hranice 1 mil. Kč.

Co zkontrolovat

Nově vzniklou povinnost odvodu DPH vám usnadní naše exporty podkladů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení DPH.

Pokud zároveň zakládáte s. r. o., přečtěte si odstavec týkající se změny formy podnikání.

Neplátce DPH → identifikovaná osoba

Tuzemské doklady se nemění. Doklady do zahraničí budou nově obsahovat DPH. Sazby DPH pro jednotlivé země je nutné nastavit v systému – více se dočtete v našich návodech:

Nově vzniklou povinnost odvodu DPH vám usnadní naše exporty podkladů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení DPH.

Identifikovaná osoba → plátce DPH

Ceny všech produktů a dokladů vystavených v rámci ČR budou nově obsahovat DPH.

Co zkontrolovat

Plátce DPH → neplátce DPH

Vystavené doklady nově nebudou obsahovat DPH a na úvodní stránce účtu se začne zobrazovat hlídání překročení hranice 1 mil. Kč.

Co zkontrolovat
  • správné částky u pravidelných faktur
  • ceny u produktů (pokud používáte systém SimpleShop)

Změna formy podnikání z OSVČ na s. r. o.

Podle toho, zda se při změně formy vašeho podnikání zároveň dochází ke změně IČO, budete postupovat ve vašem účtu Vyfakturuj.cz nebo SimpleShop.

IČO se mění

Pokud se změnou formy podnikání dochází i ke změně vašeho IČO, je nutné ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu vytvořit pod vaším účtem novou firmu.

Jedná se o bezpečnější variantu, jelikož nezapomenete provést žádnou změnu. Jen je potřeba provést veškerá nastavení vašeho účtu od začátku.

IČO zůstává stejné

V tomto případě můžete ve stávající firmě ve svém účtu ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu pouze aktualizovat fakturační údaje.

POZOR! Před změnou fakturačních údajů doporučujeme archivovat všechny doklady, aby se následně v účetnictví nepletly s těmi nově vystavenými.

Nevýhodou tohoto řešení je, že se vám budou v přehledech sčítat statistiky za OSVČ a s. r. o.

Co zkontrolovat

Pravidelné faktury

Jakmile dojde ke změně plátcovství DPH ve fakturačních údajích vaší firmy, v seznamu pravidelných faktur se u dokladů vystavených v původním režimu zobrazí výstražný trojúhelník.

pravidelne faktury - vystrazny trojuhelnik

U těchto faktur zkontrolujte, zda jsou sazby DPH nastaveny tak, aby následující doklady vystavené na základě pravidelné šablony byly v pořádku, a údaje případně upravte. Při opětovném uložení pravidelného dokladu upozornění zmizí.

Související články

Gabca-avatar-400x400-1

Tento návod pro vás napsala Gabriela Dřízhalová. Její vášní je cestování a nejraději relaxuje při práci na zahrádce či procházce přírodou.

Chcete se k článku na něco zeptat?