Prodej do zahraničí do 10 000 EUR ročně

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Od 1. 7. 2021 se do limitu 10 000 EUR pro prodej do zahraničí započítává kromě elektronicky poskytovaných produktů a služeb i prodej zboží koncovým spotřebitelům do jiných států EU. Není tedy už potřeba počítat zvlášť obraty pro jednotlivé typy produktů a nově ani pro jednotlivé státy. Je jen jeden limit do všech států EU dohromady za všechny druhy prodaného zboží či služeb.

Při obratu do 10 000 EUR ročně je místem plnění ČR a zahraničním spotřebitelům tak můžete fakturovat bez DPH. Více informací najdete například na webu podnikatel.cz.

O prodeji na Slovensko jsme napsali článek na naší Fakturopedii – Jak fakturovat služby na Slovensko a do EU.

Obrat se pro tyto účely počítá za rok 2020 a za 1. pololetí roku 2021. Pokud jste v jednom z těchto období obrat překročili, přečtěte si článek Prodej do zahraničí nad 10 000 EUR s OSS, kde najdete potřebné informace.

Prodej zahraničním spotřebitelům

Nastavení prodeje zahraničním spotřebitelům (občanům, neplátcům DPH) se liší podle toho, zda jste v ČR registrování jako neplátce DPH, identifikovaná osoba nebo plátce DPH. Postup pro jednotlivé varianty najdete níže.

Neplátce DPH

Fakturujete bez DPH, stejně jako v rámci ČR.

Identifikovaná osoba (IO)

Do režimu identifikované osoby si svou firmu přepnete v Nastavení → Faktury → Fakturační údaje.

U produktu při fakturaci zahraničním osobám spotřebitelům nastavte DPH pro zahraničí 0%.

Nastavení sazby DPH pro prodej do zahraničí

Plátce DPH

Při fakturaci zahraničním osobám nebo firmám nepovinným k dani (= soukromým osobám a firmám – neplátcům DPH) si u produktu nastavíte DPH pro zahraničí ve stejné výši jako pro ČR – 21%. U e-booků je od 1. 5. 2020 snížená sazba DPH – 10%.

Prodej zahraničním plátcům DPH (daň odvede zákazník)

Jste-li identifikovaná osoba nebo plátce DPH a odběratelem vaší služby může být i zahraniční plátce DPH, aktivujte v nastavení ceny produktu rovněž tuto možnost.

Faktura pro zahraničního plátce DPH bude vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti

Nezapomeňte v prodejním formuláři zobrazit políčka pro zadání adresy a IČ/DIČ a označit je jako povinná. Po objednání produktu SimpleShop ověří v systému VIES, zda je zadané DIČ (resp. IČ DPH u slovenských odběratelů) platné a pokud ano, vystaví objednávku (a následně fakturu) v režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrola správného DIČ (IČ DPH) probíhá až v okamžiku objednání, nikoliv ihned po zadání DIČ (IČ DPH) do kolonky v prodejním formuláři.

Prodej do zahraničí a opakované platby

Sazbu DPH, která bude použita na pravidelných fakturách pro zahraniční odběratele je nutné nastavit přímo u opakovaných plateb.

Nastavení sazby DPH pro opakované platby do zahraničí

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?