Online prodej (SimpleShop)

Prodej do zahraničí – elektronicky poskytované služby

Tento návod je pro službu: SimpleShop, SimpleTicket

Při prodeji elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb nebo služeb rozhlasového a televizního vysílání koncovým zákazníkům (neplátcům DPH) v jiných státech EU je (až na výjimky) místem plnění stát příjemce. Je proto nutné z prodeje odvést DPH v odpovídající sazbě. V SimpleShopu to tedy může být např. prodej e-booků, online kurzů apod.

Prodej do zemí

V Nastavení → Prodej → Prodej do zemí zvolte země, které se mají pro daný typ produktu ve formuláři zobrazovat.

Nastavení cizího jazyka

Texty ve formuláři je možné zobrazit v cizím jazyce – slovenštině, angličtině nebo němčině. Políčko pro výběr jazyka najdete v nastavení produktu:

Pro texty na vystavených dokladech bude automaticky použitý stejný jazyk, který je zvolen ve formuláři.

Nastavení měny

Každý prodejní formulář umožňuje nastavení pouze jedné měny. Pro prodej ve více měnách (např. EUR a Kč) je potřeba vytvořit samostatné prodejní formuláře a na ně pak zákazníka nasměrovat pomocí odkazu nebo prodejního tlačítka. Práci vám alespoň trochu usnadní funkce pro vytvoření kopie stávajícího produktu:

Na vystavených dokladech bude automaticky použita stejná měna, která je vybrána ve formuláři.

Pozn.: Přepínání měny podle země vybrané ve formuláři připravujeme.

U produktů v cizí měně, u kterých předpokládáte větší objem objednávek, je praktické si zřídit ve vaší bance účet v odpovídající měně a nastavit zasílání notifikací do SimpleShopu, aby mohly být platby automaticky párovány. Vyhnete se tak potížím při převodu prostředků v jiné měně než je na objednávce, kdy dochází k přeplatkům nebo nedoplatkům z důvodu kurzového rozdílu.

Prodej do zahraničí a DPH

1) Neplátce DPH

a) Při obratu do 10 000 EUR ročně existuje od 1. 1. 2019 výjimka, která umožňuje při splnění dalších podmínek změnit místo plnění na domovskou zemi dodavatele a tedy fakturovat bez DPH do členských států EU osobám nebo firmám nepovinným k dani. Podrobnosti najdete na webu Finanční správy – Stanovení místa plnění při poskytnutí vybraných služeb.

Podrobně se touto problematikou zabývá paní Marta Veselá v článku Jak fakturovat elektronické služby do EU po 1. 1. 2019 na webu Agenda s nadhledem. Marta Veselá

b) Nesplňujete-li podmínky pro výše uvedenou výjimku, je potřeba, abyste se na příslušném finančním úřadě registrovali jako osoba identifikovaná k dani (IO).

2) Identifikovaná osoba (IO)

a) Využijete výjimku, která od 1. 1. 2019 umožňuje určit jako místo plnění domovskou zemi dodavatele při splnění limitu 10 000 EUR a dalších zákonných podmínek. Při fakturaci zahraničním osobám nebo firmám nepovinným k dani si u produktu nastavíte DPH 0%.

Nastavení sazby DPH pro prodej do zahraničí

b) Jako osoba identifikovaná k dani jste v ČR stále neplátcem DPH, ale do zahraničí fakturujete cenu s daní v sazbě platné v jednotlivých státech. Abyste se nemuseli registrovat k odvodu DPH v každém členském státu EU, do kterého své služby prodáváte, můžete využít MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa a DPH odvádět hromadně 1x za čtvrtletí.

Režim Identifikované osoby si zapněte v Nastavení → Faktury → Fakturační údaje a vyplňte potřebné údaje:

Po přepnutí do režimu IO začne systém automaticky zobrazovat tlačítka MOSS pro vložení sazeb DPH pro jednotlivé zahraniční státy (podrobněji níže).

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

3) Plátce DPH

a) Využijete výjimku, která od 1. 1. 2019 umožňuje určit jako místo plnění domovskou zemi dodavatele při splnění limitu 10 000 EUR a dalších zákonných podmínek. Při fakturaci zahraničním osobám nebo firmám nepovinným k dani si u produktu nastavíte českou  DPH – 21%.

b) Plátce DPH může při prodeji elektronických služeb do zahraničí také využít MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa. Tlačítka MOSS pro vložení příslušných sazeb DPH pro zahraniční státy najdete u ceny produktu i jeho variant (podrobněji níže).

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Prodej zahraničním plátcům DPH

V případě, že odběratelem služby může být i zahraniční plátce DPH, aktivujte v nastavení ceny produktu rovněž tuto možnost. V takovém případě nezapomeňte ve formuláři zobrazit políčka IČ/DIČ a označit je jako povinná. Po objednání produktu SimpleShop ověří v systému VIES, zda je zadané DIČ platné a pokud ano, vystaví objednávku (a následně fakturu) v režimu přenesené daňové povinnosti.

MOSS – nastavení sazby DPH

V SimpleShopu v detailu Produktu na záložce Ostatní aktivujte MOSS a nastavte sazbu DPH:

Nastavte jednotlivé sazby, a případně přidejte další státy:

U variant lze sazby DPH nastavit stejným způsobem pomocí tlačítka MOSS:

Související návody

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Vyřešilo to váš problém?

Total 0 Votes
0

Co bychom podle vás mohli zlepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?