Prodej do zahraničí – nastavení

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Pro nastavení prodeje do zahraničí můžete v SimpleShopu využít různé jazykové verze prodejního formuláře, různé měny a vybrat země, do kterých budete prodávat.

Nastavení cizího jazyka

Texty ve formuláři je kromě češtiny možné zobrazit i v cizím jazyce – slovenštině, angličtině nebo němčině. Políčko pro výběr jazyka najdete v nastavení produktu. Každou jazykovou verzi je potřeba nastavit jako samostatný produkt.

Produkt jazyk

Pro texty na vystavených dokladech bude automaticky použitý stejný jazyk, který je zvolen ve formuláři.

V systému jsou k dispozici čtyři výše uvedené jazykové verze formuláře. Pro země, do kterých budete prodávat, vyberte jednu z nabízených možností.

Nastavení měny

Každý prodejní formulář umožňuje nastavení pouze jedné měny, přepínání měny v rámci jednoho formuláře tedy není možné.

Pro prodej ve více měnách (např. EUR a Kč) je potřeba vytvořit samostatné prodejní formuláře a na ně pak zákazníka nasměrovat pomocí odkazu nebo prodejního tlačítka. Práci vám alespoň trochu usnadní funkce pro vytvoření kopie stávajícího produktu.

Kopie produktu

Na vystavených dokladech bude automaticky použita stejná měna, která je vybrána ve formuláři.

Měny, ve kterých SimpleShop umožňuje vytvořit prodejní formulář, naleznete v úpravách produktu na záložce Obecné informace → Cena produktu.

Produkt měny

Kurz měny

Cizí měny se na dokladech přepočítávají aktuálním kurzem ČNB. V Nastavení → Výchozí hodnoty na faktuře si případně můžete nastavit pevný kurz.

Párování plateb a platební metody

U produktů v cizí měně, u kterých předpokládáte větší objem objednávek, je praktické si zřídit ve vaší bance účet v odpovídající měně a nastavit zasílání notifikací do SimpleShopu, aby mohly být platby automaticky párovány. Vyhnete se tak potížím při převodu prostředků v jiné měně než je na objednávce, kdy dochází k přeplatkům nebo nedoplatkům z důvodu kurzového rozdílu.

Chcete-li mít naprostou jistotu, že se platby ze zahraničí budou bez problémů párovat s objednávkami, nejjednoduší cestou je zřízení platební brány. Tam párování probíhá bezchybně a okamžitě.

Vybranou platební metodu (nebo metody) pro daný produkt nezapomeňte nastavit v úpravách produktu na záložce Formulář.

Pro jednotlivé jazykové verze si můžete nastavit vlastní názvy způsobů platby.

Prodej do zemí

V Nastavení → Prodej → Prodej do zemí zvolte země, které se mají zobrazovat v prodejním formuláři pro jednotlivé typy produktů.

Země nastavení

Prodej do zemí u jednotlivých produktů

Země, do kterých budete produkt prodávat, si můžete nastavit i u jednotlivých produktů.

V detailu produktu klikněte na Upravit → Prodej do zemí.

Produkt země

Zvolte individuální nastavení prodeje do zemí pro tento produkt.

Země individuální nastavení

V seznamu zemí zaškrtněte vybrané země a nastavení uložte.

DPH

Prodej zboží nebo služeb do 10 000 EUR ročně nepodléhá povinnosti odvádět DPH.

Nad tento limit už s DPH prodávat musíte, usnadněním ale je možnost registrovat se do režimu OSS (One Stop Shop) a DPH odvádět souhrnně. Více informací včetně postupu, jak nastavit správný výpočet DPH u produktů, najdete v našich článcích:

Přenesení daňové povinnosti – reverse charge

Vztahuje-li se na váš prodej přenesená daňová povinnost (více viz Zákon o DPH – režim přenesení daňové povinnosti na serveru Podnikatel.cz), v nastavení produktu v SimpleShopu stačí zaškrtnout políčko Daň odvede zákazník.

Aktivovat PDP

Po objednání produktu SimpleShop ověří v systému VIES, zda je zadané DIČ (resp. IČ DPH u slovenských odběratelů) platné a pokud ano, vystaví objednávku (a následně fakturu) v režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrola správného DIČ (IČ DPH) probíhá až v okamžiku objednání, nikoliv ihned po zadání DIČ (IČ DPH) do kolonky v prodejním formuláři.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám