Prodej do zahraničí nad 10 000 EUR s OSS

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Od 1. 7. 2021 je u zahraničních prodejů s obratem ve výši nad 10 000 EUR místem plnění stát příjemce – DPH se odvádí v zemi spotřeby.

Obrat se pro tyto účely počítá za rok 2020 a za 1. pololetí roku 2021 souhrnně za všechny typy zboží a služeb a do všech států EU. Pokud jste v jednom z těchto období obrat překročili, máte povinnost z vašich prodejů do zahraničí odvést DPH.

Jsou-li vaše obraty nižší, přečtěte si článek Prodej do zahraničí do 10 000 EUR.

K odvodu daně se můžete registrovat buď v dané členské zemi EU, nebo využít jednodušší možnosti řešit odvod DPH s českým správcem daně v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS (One Stop Shop).

Více informací najdete také na webu Finanční správy.

Aktuálním informacím se podrobně věnujeme na i na našem blogu. Článek Prodej do zahraničí aktualizujeme, kdykoliv přijde nějaká změna. Obecnější informace a podrobnosti k fakturaci na Slovensko najdete v článku Jak fakturovat služby na Slovensko a do EU.

Daňová poradkyně ing. Pavlína Žukovská pro vás zpracovala praktického průvodce novelou DPH pro oblast e-commerce. E-book si můžete objednat na webu Neodat.cz.

Co je režim OSS

Abyste se nemuseli registrovat k odvodu DPH v každém členském státu EU, do kterého své zboží nebo služby prodáváte, můžete využít systém OSS (One Stop Shop) a DPH odvádět v Eurech hromadně 1x za čtvrtletí. Režim OSS plně nahradí původní režim MOSS (Mini One Stop Shop) používaný pro elektronicky poskytované služby nebo zboží. Tomu, kdo už dříve využíval systém MOSS, bude přístup automaticky překlopen do nového systému.

V SimpleShopu došlo od 1. 7. 2021 ke změně označení MOSS na novou zkratku OSS jak u dokladů, tak v nastavení produktu.

Prodej zahraničním spotřebitelům

Nastavení prodeje zahraničním spotřebitelům (občanům, neplátcům DPH) se v SimpleShopu liší podle toho, zda jste v ČR registrování jako neplátce DPH, identifikovaná osoba nebo plátce DPH. Postup pro jednotlivé varianty najdete níže.

Neplátce DPH

Na příslušném finančním úřadě se registrujte jako osoba identifikovaná k dani (IO).

V SimpleShopu si zapněte režim Identifikované osoby v Nastavení → Faktury → Fakturační údaje.

Po přepnutí do režimu IO začne systém automaticky zobrazovat tlačítka OSS (dříve MOSS) pro vložení sazeb DPH pro jednotlivé zahraniční státy (podrobněji níže).

Identifikovaná osoba (IO)

Jako osoba identifikovaná k dani jste v ČR stále neplátcem DPH, ale do zahraničí fakturujete cenu s daní v sazbě platné v jednotlivých státech. Sazby DPH pro jednotlivé státy nastavíte v SimpleShopu pomocí tlačítek OSS (dříve MOSS) u nastavení ceny produktu i jeho variant.

Konkrétní sazby pro vaše zboží lze ověřit na stránkách Evropské komise.

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná. Podle vybraného státu pak systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Plátce DPH

Plátce DPH může při prodeji elektronických služeb do zahraničí také využít OSS (dříve MOSS). Tlačítka pro vložení příslušných sazeb DPH pro zahraniční státy najdete u nastavení ceny produktu i jeho variant (podrobněji níže).

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Prodej zahraničním plátcům DPH (daň odvede zákazník)

V případě, že odběratelem vaší služby může být i zahraniční plátce DPH, aktivujte v nastavení ceny produktu rovněž tuto možnost.

Nezapomeňte ve formuláři kromě políček pro zadání adresy zobrazit i políčka pro IČ/DIČ a označit je jako povinná. Po objednání produktu SimpleShop ověří v systému VIES, zda je zadané DIČ (resp. IČ DPH u slovenských odběratelů) platné a pokud ano, vystaví objednávku (a následně fakturu) v režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrola správného DIČ (IČ DPH) probíhá až v okamžiku objednání, nikoliv ihned po zadání IČ DPH do kolonky v prodejním formuláři.

OSS (dříve MOSS) – sazby DPH pro zahraniční státy

V SimpleShopu v detailu Produktu na záložce Obecné informace aktivujte OSS (dříve MOSS) a nastavte sazbu DPH:

Nastavte jednotlivé sazby, a případně přidejte další státy. Státy, do kterých budete prodávat, si můžete vybrat i pro jednotlivé produkty. Nastavení najdete v detailu produktu → tlačítko Upravit → Prodej do zemí.

Sazby DPH pro jednotlivé státy

U variant lze sazby DPH nastavit stejným způsobem pomocí tlačítka OSS (dříve MOSS):

Prodej do zahraničí a opakované platby

Systém vystaví pravidelnou fakturu se sazbou DPH, která je nastavena u dané země. Sazby DPH pro jednotlivé země, které budou použity na pravidelných fakturách, je nutné nastavit přímo u opakovaných plateb.

Nastavení sazeb DPH pro opakované platby v rámci MOSS

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?