Prodej do zahraničí – elektronické služby s MOSS

29. ledna 2021

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Nesplňujete-li podmínky pro výjimku při prodeji elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb nebo služeb rozhlasového a televizního vysílání koncovým zákazníkům v jiných státech EU, je za místo plnění u vašich služeb (e-booků, online kurzů apod.) považován stát příjemce. Odvody DPH ze zahraničních prodejů vám usnadní MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa.

Prodej zahraničním neplátcům DPH

Neplátce DPH

Na příslušném finančním úřadě se registrujte jako osoba identifikovaná k dani (IO).

V SimpleShopu si zapněte režim Identifikované osoby v Nastavení → Faktury → Fakturační údaje.

Po přepnutí do režimu IO začne systém automaticky zobrazovat tlačítka MOSS pro vložení sazeb DPH pro jednotlivé zahraniční státy (podrobněji níže).

Identifikovaná osoba (IO)

Jako osoba identifikovaná k dani jste v ČR stále neplátcem DPH, ale do zahraničí fakturujete cenu s daní v sazbě platné v jednotlivých státech. Abyste se nemuseli registrovat k odvodu DPH v každém členském státu EU, do kterého své služby prodáváte, můžete využít systém MOSS a DPH odvádět hromadně 1x za čtvrtletí.

Sazby DPH pro jednotlivé státy nastavíte v SimpleShopu pomocí tlačítek MOSS u nastavení ceny produktu i jeho variant.

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Plátce DPH

Plátce DPH může při prodeji elektronických služeb do zahraničí také využít MOSS – zvláštní režim jednoho správního místa. Tlačítka MOSS pro vložení příslušných sazeb DPH pro zahraniční státy najdete u nastavení ceny produktu i jeho variant (podrobněji níže).

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Prodej zahraničním plátcům DPH (daň odvede zákazník)

V případě, že odběratelem vaší služby může být i zahraniční plátce DPH, aktivujte v nastavení ceny produktu rovněž tuto možnost.

Nezapomeňte ve formuláři kromě políček pro zadání adresy zobrazit i políčka pro IČ/DIČ a označit je jako povinná. Po objednání produktu SimpleShop ověří v systému VIES, zda je zadané DIČ (resp. IČ DPH u slovenských odběratelů) platné a pokud ano, vystaví objednávku (a následně fakturu) v režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrola správného DIČ (IČ DPH) probíhá až v okamžiku objednání, nikoliv ihned po zadání IČ DPH do kolonky v prodejním formuláři.

MOSS – sazby DPH pro zahraniční státy

V SimpleShopu v detailu Produktu na záložce Obecné informace aktivujte MOSS a nastavte sazbu DPH:

Nastavte jednotlivé sazby, a případně přidejte další státy. Státy, do kterých budete prodávat, si můžete vybrat i pro jednotlivé produkty. Nastavení najdete v detailu produktu → tlačítko Upravit → Prodej do zemí.

Sazby DPH pro jednotlivé státy

U variant lze sazby DPH nastavit stejným způsobem pomocí tlačítka MOSS:

Prodej do zahraničí a opakované platby

Systém vystaví pravidelnou fakturu se sazbou DPH, která je nastavena u dané země (MOSS). Sazby DPH pro jednotlivé země, které budou použity na pravidelných fakturách, je nutné nastavit přímo u opakovaných plateb.

Nastavení sazeb DPH pro opakované platby v rámci MOSS

Postup při změně plátcovství DPH

Jakmile dojde ke změně plátcovství DPH ve fakturačních údajích vaší firmy, v seznamu pravidelných faktur se u dokladů vystavených v původním režimu se zobrazí výstražný trojúhelník.

Upozornění při změně plátcovství DPH

U těchto faktur zkontrolujte, zda jsou sazby DPH nastaveny tak, aby následující doklady vystavené na základě pravidelné šablony byly správně a údaje případně upravte. Při opětovném uložení pravidelného dokladu upozornění zmizí.

Související návody

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o.. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 1 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?