Prodej do zahraničí nad 10 000 EUR s OSS

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Od 1. 7. 2021 je u zahraničních prodejů s obratem ve výši nad 10 000 EUR místem plnění stát příjemce – DPH se odvádí v zemi spotřeby. K odvodu daně se můžete registrovat buď v dané členské zemi EU, nebo se registrovat do režimu OSS.

Jsou-li vaše obraty nižší, přečtěte si článek Prodej do zahraničí do 10 000 EUR.

Co je režim OSS

Abyste se nemuseli registrovat k odvodu DPH v každém členském státu EU, do kterého své zboží nebo služby prodáváte, můžete využít systém OSS (One Stop Shop) – zvláštní režim jednoho správního místa řešit odvod DPH v češtině a s českým správcem daně. DPH budete odvádět v Eurech hromadně 1x za čtvrtletí.

Prodej zahraničním spotřebitelům

Nastavení prodeje zahraničním spotřebitelům (občanům, neplátcům DPH) se v SimpleShopu liší podle toho, zda jste v ČR registrováni jako neplátce DPH, identifikovaná osoba nebo plátce DPH. Postup pro jednotlivé varianty najdete níže.

Neplátce DPH

Pro prodej do zahraničí nad uvedený limit pro vás vzniká povinnost odvádět DPH. Na příslušném finančním úřadě se proto registrujte jako osoba identifikovaná k dani (IO).

V SimpleShopu si zapněte režim Identifikované osoby v Nastavení → Faktury → Fakturační údaje.

Po přepnutí do režimu IO začne systém automaticky zobrazovat tlačítka OSS pro vložení sazeb DPH pro jednotlivé zahraniční státy (podrobněji níže).

Identifikovaná osoba (IO)

Jako osoba identifikovaná k dani jste v ČR stále neplátcem DPH, ale do zahraničí fakturujete cenu s daní v sazbě platné v jednotlivých státech. Sazby DPH pro jednotlivé státy nastavíte v SimpleShopu pomocí tlačítek OSS u nastavení ceny produktu i jeho variant.

Konkrétní sazby pro vaše zboží lze ověřit na stránkách Evropské komise.

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná. Podle vybraného státu pak systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

Plátce DPH

Plátce DPH může při prodeji elektronických služeb do zahraničí také využít OSS. Tlačítka pro vložení příslušných sazeb DPH pro zahraniční státy najdete u nastavení ceny produktu i jeho variant (podrobněji níže).

V prodejním formuláři je nutné zobrazit políčka pro zadání adresy odběratele a označit je jako povinná, protože podle vybraného státu systém vystaví doklad s příslušnou sazbou.

OSS – sazby DPH pro zahraniční státy

V SimpleShopu v detailu produktu na záložce Obecné informace aktivujte OSS a nastavte sazbu DPH:

Aktivujte OSS

Nastavte jednotlivé sazby, a případně přidejte další státy. Státy, do kterých budete prodávat, si můžete vybrat i pro jednotlivé produkty.

Sazba OSS

U variant lze sazby DPH nastavit stejným způsobem pomocí tlačítka OSS:

OSS pro varianty

Prodej zahraničním plátcům DPH (daň odvede zákazník)

Může-li být odběratelem vaší služby i zahraniční plátce DPH, aktivujte v nastavení ceny produktu možnost Daň odvede zákazník.

Doklady k objednávce budou vystaveny v režimu přenesení daňové povinnosti.

Prodej do zahraničí a opakované platby

Systém vystaví pravidelnou fakturu se sazbou DPH, která je nastavena u dané země. Sazby DPH pro jednotlivé země, které budou použity na pravidelných fakturách, je nutné nastavit přímo u opakovaných plateb.

OSS opakované

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám