Opakované platby

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Opakované platby můžete využít pro automatické strhávání pravidelných částek z platební karty nebo platby bankovním převodem, v návaznosti na členské sekce nebo samostatně pro fakturaci za pravidelné služby, konzultace, či prodej na splátky.

Způsoby úhrady opakovaných plateb

Při úhradě první objednávky systém vytvoří předpis pravidelné faktury, ve kterém bude použita stejná platební metoda jako u první platby. Nový doklad pak bude zákazníkovi automaticky zaslán vždy v termínu stanoveném v předpisu pravidelné faktury.

Pročtěte si prosím podmínky nastavení jednotlivých variant úhrady opakovaných plateb a poté vyberte tu, která je pro váš produkt a nastavení prodeje nejvhodnější.

Automatická platba online kartou (pouze ComGate)

Automatické stržení částky za prodloužení předplatného si můžete nastavit pomocí online platby kartou přes platební bránu ComGate.

Podmínky

Minimální částka pro první objednávku i pravidelné doklady placené online je 10 Kč (kvůli podmínkám platebních bran). Tuto platební metodu proto nelze použít pro produkty zdarma nebo se 100% slevou.

Nastavení v ComGate a v SimpleShopu

Opakované platby je nejprve nutné aktivovat ve vašem účtu ComGate ze strany platební brány.

Tato funkce je dostupná na vyžádání a podléhá schválení. Je pouze na ComGate a jejich podmínkách, zda vám opakované platby umožní.

V SimpleShopu pak v rozšíření platební metody (ComGate – platba kartou) vyberte variantu ANO – mám aktivovanou možnost opakovaných plateb u ComGate.

Opakovane-platby-rozsireni-comgate

Jak proces probíhá

V termínu pravidelné platby systém:

  1. vystaví objednávku (pouze v systému, doklad není zasílán zákazníkovi),
  2. strhne platbu z platební karty použité v první objednávce,
  3. vystaví fakturu,
  4. zákazníkovi zašle fakturu a potvrzení o přijetí platby (šablona E-mail s informací o uhrazení faktury ze sekce Ručně vystavené doklady),
  5. prodlouží platnost členství na webu (pokud je členství u produktu nastaveno).

V případě, že se nepodaří strhnout platbu (bod 2.), systém zašle zákazníkovi objednávku k úhradě.

Platba online přes jiné platební brány a platba bankovním převodem

U objednávek hrazených platební kartou přes ostatní platební brány a u plateb bankovním převodem se předplatné automaticky nestrhne. Zákazník musí úhradu provést ručně.

Jak proces probíhá

V termínu pravidelné platby systém:

  1. vystaví objednávku,
  2. zašle objednávku zákazníkovi (šablona E-mail s novou fakturou ze sekce Ručně vystavené doklady).

Jakmile zákazník objednávku uhradí, systém:

  1. vystaví fakturu,
  2. pošle ji zákazníkovi spolu s potvrzením o přijetí platby (šablona E-mail s informací o uhrazení faktury ze sekce Ručně vystavené doklady),
  3. prodlouží platnost členství na webu.

POZOR! Kvůli času potřebnému pro provedení platby je vhodné ručně upravit datum začátku v předpisu pravidelné faktury, aby ho zákazník dostal s předstihem.

Posun-data-pravidelne-faktury

Podmínky pro online platby

Minimální částka pro první i pravidelné objednávky placené online je 10 Kč (kvůli podmínkám platebních bran). Tato platební metoda proto není vhodná pro produkty zdarma nebo se 100% slevou.

Podmínky pro klasický bankovní převod

Při platbě bankovním převodem neplatí podmínka pro minimální částku. Můžete ho tedy využít i pro trial nebo voucher na nákup produktu se 100% slevou.

Nastavení opakovaných plateb u produktu

Po přepnutí roletky u opakovaných plateb na Zapnuto se rozbalí možnosti nastavení.

Aktivace-opakovanych-plateb

Podmínky pravidelných plateb nastavte u produktu na záložce Obecné informace v sekci Opakované platby. Nezapomeňte vyplnit částku, jinak systém předpis pravidelné faktury nevytvoří.

Nastaveni-opakovanych-plateb

Trial, produkt zdarma na zkoušku nebo se 100% slevou

Částku na pravidelném dokladu lze nastavit nezávisle na ceně produktu, což je praktické například pro nabídku zkušebních verzí produktů. První platba tak může být v jiné výši než ty následující.

Pro produkty nebo služby zdarma, na které navazuje placené prodloužení, použijte platební metodu bankovní převod. Aby se správně vytvořil předpis pravidelné faktury, musí být bankovní převod zaškrtnutý v nastavení platebních metod u daného produktu.

Pokud produkt není zdarma, ale zákazník na něj může uplatnit 100% slevu, můžete ve formuláři ponechat i ostatní platební metody. Jakmile je výsledná cena objednávky 0 Kč, platební metody se v prodejním formuláři skryjí a systém automaticky vybere jako platební metodu bankovní převod.

POZOR! Aby se vytvořil předpis pravidelné faktury, musí být u produktu vždy nastavena platební metoda bankovní převod!

Opakovane-platby-cena

Nastavení pravidelného dokladu

Detaily pravidelného dokladu můžete upravit v sekci Pravidelné faktury:

Seznam pravidelných faktur

V předpisu pravidelné faktury je jako výchozí typ pravidelného dokladu nastavena objednávka. Pokud potřebujete, aby se vystavil jiný typ dokladu, vyberte ho v políčku Vystavit v předpisu pravidelné faktury.

U dokladů vystavených automaticky pomocí funkce pro opakované platby nicméně doporučujeme do pravidelných dokladů zasahovat co nejméně (kromě úpravy počátečního data vystavení u bankovních převodů). Některé dodatečné ruční úpravy mohou způsobit, že automatický proces nebude fungovat správně.

POZOR! Pro automatické prodlužování členství nevytvářejte pravidelné faktury ručně! Nebude tak zajištěna návaznost na produkt a prodlužování proto nebude fungovat.

Šablony e-mailů pro opakované platby

Systém automaticky pošle zákazníkovi e-mail s podklady pro uhrazení prodloužení členství v termínu nastaveném v pravidelné faktuře. Pro nastavení zasílaných e-mailů a upomínek použijte šablony pro ručně vystavené doklady, které jsou dostupné v obecném nastavení účtu. E-maily tedy není možné nastavit individuálně pro jednotlivé produkty.

Sablony-emailu-pravidelne-faktury

E-mail s novou fakturou bude zaslán pouze zákazníkovi, který u objednávky použije platbu bankovním převodem. E-mail je odesílán automaticky, není tedy nutné ho aktivovat.

E-mail s informací o uhrazení faktury bude odeslán u platby bankovním převodem i platby online kartou. Je ale nutné v šabloně aktivovat jeho odesílání:

Nastaveni-odeslani-emailu

Opakované platby do zahraničí

Sazby DPH pro jednotlivé země, které budou použity na pravidelných fakturách, je nutné nastavit přímo u opakovaných plateb. Podrobné informace najdete v návodech pro prodej do zahraničí. Konkrétní nastavení se liší podle toho, zda používáte OSS či nikoliv.

Vzhledem k vícekrokovému nastavení doporučujeme celý proces ještě před zahájením prodeje důkladně otestovat. Postup najdete v návodu Testování opakovaných plateb.

Přechod z OSVČ na s. r. o.

Při přechodu z OSVČ na s. r. o. např. z důvodu změny režimu plátcovství DPH nezapomeňte pravidelné faktury zkontrolovat a případně upravit.

Pokud současně se změnou režimu DPH dochází i k vytvoření nové firmy ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu, je nutné pravidelné faktury v původní firmě pozastavit a vytvořit je v nové firmě znovu.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám