Omezení doby členství a opakované platby

29. června 2020

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Časové omezení členství vám umožní prodávat klubové členství na omezenou dobu. Platnost členství může být obnovena automaticky pomocí opakovaných plateb.

Pro časové omezení přístupu na stránky budete potřebovat SimpleShop plugin pro WordPress. Pokud ho ještě nepoužíváte, je možné ho nainstalovat přímo z knihovny WordPressu.

Nastavení časově omezeného členství a s ním související automatické opakované platby najdete v detailu produktu na záložce Obecné informace.

Časové omezení členství

Členství je možné zákazníkům prodlužovat na období od 1 měsíce až po neomezenou dobu.

Nastavení na vašem webu

WordPress, Mioweb Start, Mioweb Lite a Mioweb se šablonou 2.0

Nejprve vytvořte a nastavte členské sekce na svém webu pomocí SimpleShop WP pluginu. Poté už jen stačí přiřadit zvolenou členskou sekci k produktu v SimpleShopu (viz níže).

Mioweb Business se šablonou 3.0

Členské sekce vytvořte a nastavte v administraci svého Miowebu. V detailu členské sekce nastavte možnost Zpřístupnit uživateli okamžitě po vstupu do členské sekce:

Nastavení členství v MioWebu pro opakované platby

Časové omezení platnosti přístupu do členské sekce bude uživateli nastaveno podle podmínek zadaných u produktu v SimpleShopu (viz následující odstavec).

Nastavení v SimpleShopu

V úpravách produktu na záložce Obecné informace vyberte členskou sekci a zvolte, zda bude mít neomezenou platnost, nebo členství omezte na konkrétní dobu (1 měsíc až 5 let).

Nastavení platnosti opakovaných plateb

Opakované automatické platby

Pokud bude členství omezené na určitou dobu, můžete využít funkci opakovaných plateb pro automatickou fakturaci předplatného. Systém při první úhradě vytvoří pravidelnou objednávku, na které bude použita stejná platební metoda, kterou byla provedena první platba. Objednávka pak bude zákazníkovi automaticky zaslána vždy v termínu vypršení předplatného. Po jejím uhrazení bude členství v sekci prodlouženo.

Pozn.: Automatická úhrada prodloužení předplatného bude fungovat pouze s platební bránou ComGate. Přes jinou platební bránu zákazník může objednávku uhradit také, stejně jako bankovním převodem, ale předplatné se z karty automaticky nestrhne! Systém tedy automaticky vystaví a pošle podklady k platbě, ale zákazník bude hradit každou platbu jednotlivě.

Nastavení podmínek

Podmínky nastavte v části Opakované platby. Nezapomeňte vyplnit částku, která bude účtována za prodloužení členství, jinak systém pravidelnou objednávku nevytvoří.

Nastavení podmínek pro opakované platby

Automatické platby přes ComGate

Automatické stržení částky za prodloužení předplatného si můžete nastavit pomocí online platby kartou přes platební bránu ComGate. V nastavení platební brány je nutné opakované platby aktivovat v nastavení účtu.

Pozn.: Automatická úhrada prodloužení předplatného bude fungovat pouze s platební bránou ComGate. Přes jinou platební bránu zákazník může objednávku uhradit také, stejně jako klasicky bankovním převodem, ale předplatné se z karty automaticky nestrhne! Systém tedy automaticky vystaví a pošle podklady k platbě, ale zákazník bude hradit každou platbu jednotlivě.

V SimpleShopu pak v nastavení platební metody (ComGate – platba kartou) vyberte variantu „ANO – mám aktivovanou možnost opakovaných plateb u ComGate“.

Aktivace opakovaných plateb u ComGate

Nastavení pravidelné faktury

Detaily pravidelného dokladu můžete upravit v sekci Pravidelné faktury:

Pravidelné faktury za prodloužení členství

U objednávek hrazených bankovním převodem je vhodné upravit datum založení pravidelného dokladu, aby ho zákazník dostal s předstihem a nedocházelo k zbytečné prodlevě a znepřístupnění stránek.

Úprava pravidelného dokladu pro prodloužení členství

U pravidelných faktur je jako variabilní symbol vždy použito číslo dokladu, je tedy u každé faktury odlišné. VS samozřejmě můžete v detailu pravidelné faktury změnit tak, aby byl stejný při každém dalším prodloužení a zákazník si tak např. mohl pro platby nastavit trvalý příkaz.

Upozornění na nutnost úhrady prodloužení

Systém automaticky pošle zákazníkovi e-mail s podklady pro uhrazení prodloužení členství. Faktura je vystavena na základě pravidelné faktury založené v systému při první objednávce členství a jsou u ní použity e-maily a upomínky z nastavení ručně vystavovaných dokladů.

Šablony e-mailů a upomínek pro pravidelné faktury

Neuhrazené prodloužení členství

V případě neuhrazení dokladu se systém bude řídit nastavením opakovaných plateb u daného produktu:

Podmínky pro ukončení pravidelné fakturace

Bez ukončení – systém bude stále vystavovat další faktury. Pokud zákazník zaplatí později, přiřadí se platba k dokladu s odpovídajícím VS. Jsou-li VS u všech dokladů stejné, přiřadí se k nejstaršímu vystavenému dokladu a členství se prodlouží k datu úhrady.

Podle data – pravidelné faktury se přestanou vystavovat v zadaný den.

Podle počtu dokladů – systém vystaví určený počet pravidelných faktur.

Zastavit při prvním neuhrazeném dokladu – jakmile zákazník fakturu pro prodloužení členství neuhradí, systém přestane doklady vystavovat. Přijde-li platba dodatečně, přiřadí se k neuhrazenému dokladu a členství se prodlouží k datu úhrady.

Ukončení členství

Členství bude zákazníkovi automaticky ukončeno, jakmile neuhradí doklad pro jeho prodloužení. Členství můžete také ukončit ručně tak, že pozastavíte vystavování dalších dokladů na prodloužení v sekci Pravidelné faktury:

Pozastavení pravidelné faktury

Opakované platby do zahraničí

Opakované platby v SimpleShopu zatím nepracují s prodejem do zahraničí. Pokud tedy některý z vašich produktů zakoupí někdo např. ze Slovenska, je na vystavené objednávce potřeba zkontrolovat, zda je správně nastaven výpočet a sazba DPH podle nastavení u produktu. Připravujeme už úpravu systému, aby byly opakované platby do zahraničí také plně automatizované.

Trial

Částku na pravidelné objednávce lze nastavit samostatně, což je praktické pro nabídku „trial“ verzí produktů. První platba tak může být v jiné výši než následné prodloužení členství.

Minimální cena první objednávky je 10 Kč (z důvodu limitů některých platebních bran). Opakované platby proto nelze použít pro produkty zdarma!

Nastavení ceny pro prodloužení členství

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Vyřešilo to váš problém?

Total 2 Votes
1

Co bychom podle vás mohli zlepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?