Testování opakovaných plateb

Tento návod je pro službu: SimpleShop

U nastavení opakovaných plateb za členství nebo jiné produkty, které prodáváte přes SimpleShop, se vyplatí celý proces ještě před zahájením prodeje důkladně otestovat.

Krok 1: Testovací objednávka

Proveďte testovací objednávku produktu, u kterého jste si aktivovali a nastavili opakované platby.

Uhrazení pomocí ComGate s opakovanými platbami

Pro otestování automatického strhávání plateb přes platební bránu ComGate stačí testovací objednávku uhradit vaší platební kartou. Úhradu lze také nasimulovat v testovacím prostředí ComGate bez nutnosti použití platební karty.

Uhrazení jinou platební metodou

Testovací objednávku s nastavenou úhradou přes ComGate bez opakovaných plateb, jinou platební bránu, nebo s platbou bankovním převodem uhraďte ručně.

Krok 2: Předpis pravidelné faktury

Pokyn k vytvoření předpisu pravidelné faktury můžete zkontrolovat v historii testovací objednávky. Po uhrazení objednávky chvíli vydržte, k vytvoření pravidelné faktury dojde s mírnou prodlevou, až se na ni dostane řada ve frontě dokladů čekajících na vystavení.

Záznam opakované platby v historii dokladu

V detailu předpisu pravidelné faktury zkontrolujte, zda je správně nastavené datum, kdy se vystaví další doklad. Najdete ho v políčku Datum začátku.

Datum vystavení opakované platby

Krok 3: Vystavení pravidelného dokladu

Otevřete si úpravy testovacího předpisu pravidelné faktury.

V políčku První fakturu vyberte možnost Vytvořit dnes, další pak až na ni přijde řada. Pravidelný doklad se tak vystaví hned a nebude čekat na nastavený datum.

Předpis pravidelné faktury uložte a opět vyčkejte pár minut, než se doklad vytvoří.

První doklad vystavit dnes

V seznamu předpisů pravidelných faktur uvidíte změnu data příští pravidelné faktury .

Datum vystavení dalšího dokladu

Po vystavení pravidelného dokladu se datum automaticky změní zpět na termín, který byl v předpisu pravidelné faktury nastaven původně. Není tedy potřeba předpis znovu upravovat.

Krok 4: Uhrazení pravidelného dokladu

Doklad uhrazený pomocí ComGate s opakovanými platbami

Pokud jste testovací objednávku v kroku 1 uhradili online kartou přes ComGate s povolenými opakovanými platbami, platba se nyní strhne automaticky. V případě, že by pokus o stržení platby nebyl úspěšný, systém zašle odběrateli doklad k úhradě.

Pravidelný doklad bude automaticky uhrazen i v případě, že jste v kroku 1 použili simulaci úhrady v testovacím prostředí ComGate.

Doklad s jinou platební metodou

U testovacích objednávek hrazených přes ComGate bez povolených opakovaných plateb, přes jinou platební bránu, nebo bankovním převodem, systém vystaví pravidelný doklad. Doklad ručně označte jako uhrazený.

Kontrola zasílaných e-mailů

Během testovacího procesu můžete ověřit i e-maily, které se odesílají k jednotlivým dokladům, a můžete si šablony e-mailů upravit podle potřeby.

Prodloužení členství

U produktů, u kterých využíváte napojení na členské sekce, dojde po uhrazení pravidelného dokladu k automatickému prodloužení členství. Správnou platnost členství zkontrolujte v profilu uživatele na svém webu.

Co udělat po otestování

Po dokončení testování nezapomeňte v SimpleShopu smazat všechny související doklady – testovací objednávku a fakturu, předpis pravidelné faktury a pravidelné doklady. Testovací doklady se vám tak nezapočítají do poplatku za SimpleShop a nebudou se dále vystavovat doklady z předpisu pravidelné faktury.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám