Výpočet poplatku za SimpleShop

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Poplatek SimpleShopu je 5 % + DPH z částky, za kterou jste prodali přes SimpleShop svoje produkty. Minimální poplatek za každou dokončenou objednávku je 5 Kč. Cenový strop je 2000 Kč + DPH. Pokud jste plátce DPH, poplatek je kalkulován ze základu daně.

Systém vystaví výzvu k platbě vždy 1. den v měsíci za předchozí kalendářní měsíc, pokud celková částka k fakturaci přesáhla 100 Kč.

Přehled položek pro výpočet poplatku

Přehled zahrnutých položek najdete ve svém účtu v Nastavení → Firma → Poplatek SimpleShop u příslušného dokladu.

Poplatek za SimpleShop

Klikněte na tlačítko Detail v sekci Složení poplatku.

Detail položek

Zobrazí se seznam objednávek, které byly do vyúčtování zahrnuty, a výše poplatku za každou z nich.

Seznam položek provize

Splatnost výzvy k platbě

Výzvu k platbě je nutné uhradit vždy do 11. dne v měsíci, ve kterém vám byla zaslána výzva k platbě.

V případě neuhrazení do data splatnosti bude váš účet v SimpleShopu pozastaven. Prosíme vás proto o zadání platebního příkazu s dostatečným předstihem, aby nedošlo ke zbytečnému zablokování účtu, než se platba připíše.

Platba bankovním převodem

V sekci Nastavení → Firma → Poplatek SimpleShop najdete kompletní podklady pro platbu výzvy k platbě bankovním převodem.

Výzva k platbě čekající na úhradu

Platba kartou online

Na stránce s webfakturou najdete údaje pro platbu bankovním převodem a navíc také možnost přejít na platební bránu, kde lze výzvu k platbě ihned zaplatit platební kartou.

Odkaz na webfakturu je součástí zasílaného e-mailu s výzvou k platbě a také je dostupný po kliknutí na tlačítko Doklad ve vašem SimpleShop účtu v NastaveníFirmaPoplatek SimpleShopVystavené doklady za SimpleShop.

Zaplacení poplatku kartou online

Co je součástí poplatku?

1) Dokončené objednávky přes prodejní formulář

Všechny objednávky, které byly vytvořeny a dokončeny na základě vyplnění a odeslání prodejního formuláře, a to v měsíci, za který je poplatek účtován. Včetně objednávek za 0 Kč.

V případě, že v daném měsíci máte ve svém účtu uhrazené objednávky, ale celková výše poplatku nepřesáhla limit 100 Kč, poplatek se převádí do dalšího měsíce. Poté se za jednotlivé měsíce sčítají a fakturu vám vystavíme ve chvíli, kdy celková částka přesáhne 100 Kč.

2) Ručně vystavené doklady

Systém SimpleShop není určen pro ruční vystavování dokladů. Pro tyto účely doporučujeme použít náš fakturační systém Vyfakturuj.cz, do kterého se můžete přihlásit se stejným loginem i heslem jako do SimpleShopu. Pokud doklad vystavíte ručně v SimpleShopu, počítejte prosím s tím, že i za něj vám bude naúčtován poplatek v odpovídající výši.

Za co poplatek neúčtujeme?

Za testování samozřejmě nic platit nemusíte. :-) Všechny testovací objednávky jsou zdarma, je ale nutné je včetně souvisejících faktur úplně vymazat nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly vystaveny.

Vrácení peněz zákazníkovi

V případě, že vracíte zákazníkovi peníze za zakoupený produkt v rámci reklamace (nebo z jakýchkoliv jiných důvodů), poplatek za využití systému SimpleShop nevracíme. Opravný doklad ke stornované faktuře doporučujeme vystavit pomocí funkce v menu faktury. Při vystavení opravného dokladu samostatně (bez návaznosti na stornovanou objednávku / fakturu) by byl poplatek zbytečně účtován znovu.

Vyúčtování v EUR / Kč

Potřebujete-li výzvu k platbě platit v jiné měně, než je ta výchozí podle sídla vaší firmy, stačí v Nastavení → Firma → Poplatek SimpleShop pomocí tlačítka změnit měnu na EUR (nebo naopak Kč). Ve vybrané měně bude vystaveno vaše příští vyúčtování.

Změna měny pro zaplacení poplatku

Faktura za uhrazenou výzvu k platbě

Posledních 20 faktur za uhrazenou výzvu k platbě najdete v sekci Vystavené doklady za SimpleShop.

Před uhrazením zde uvidíte tlačítko Objednávka a kliknutím na něj se zobrazí výzva k platbě. Po uhrazení se změní tlačítko na Doklad a pod ním pak naleznete fakturu (daňový doklad).

Kliknutím na tlačítko Stáhnout všechny doklady stáhnete veškeré vystavené doklady za SimpleShop.

Tlačítka pro stažení dokladů v SimpleShopu

Fakturu od nás dostanete zvlášť za každou firmu (IČO), kterou máte pod svým účtem v SimpleShopu založenou a ve které v daném měsíci proběhl prodej za výše uvedených podmínek.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám