Vyúčtování provize z prodeje

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Provize SimpleShopu je 5% + DPH z částky, za kterou jste prodali přes SimpleShop svoje produkty, tzn. z uhrazených objednávek. Pokud jste plátce DPH, provize je kalkulována ze základu daně.

Systém vystaví výzvu k platbě za provizi vždy 1. den v měsíci za předchozí kalendářní měsíc, pokud celková částka k fakturaci přesáhla 100 Kč.

Přehled položek pro výpočet provize

Přehled položek, které se počítají do provize, najdete ve svém účtu v Nastavení → Firma → Provize SimpleShop u příslušného dokladu.

Nastavení - provize SimpleShop

Klikněte na tlačítko Detail v sekci Složení provize.

Zobrazení detailního rozpisu provize za využívání SimpleShopu

Zobrazí seznam objednávek, které byly do vyúčtování zahrnuty, a výše provize za každou z nich.

Rozpis položek zahrnutých do provize SimpleShopu

Splatnost provize

Provizi je nutné uhradit vždy do 11. dne v měsíci, ve kterém vám byla zaslána výzva k platbě.

V případě neuhrazení do data splatnosti bude váš účet v SimpleShopu pozastaven. Prosíme vás proto o zadání platebního příkazu s dostatečným předstihem, aby nedošlo ke zbytečnému zablokování účtu, než se platba připíše.

Platba bankovním převodem

V sekci Nastavení → Prodej → Provize SimpleShop také najdete kompletní podklady pro platbu provize bankovním převodem a můžete si zobrazit aktuální výzvu k platbě.

Platba kartou online

Na veřejné stránce dokladu, kterou si zobrazíte pomocí tlačítka „Zobrazit moji objednávku“ nebo „Objednávka“ v přehledu posledních 10 dokladů, najdete opět údaje pro platbu bankovním převodem a navíc také možnost přejít na platební bránu, kde je možné provizi ihned zaplatit platební kartou.

Co je součástí provize

1) Uhrazené objednávky přes prodejní formulář

Všechny objednávky, které byly vytvořeny na základě vyplnění a odeslání prodejního formuláře a byly uhrazeny v měsíci, za který je provize účtována.

V případě, že v daném měsíci máte ve svém účtu uhrazené objednávky, ale celková výše provize nepřesáhla limit 100 Kč, provize se převádí do dalšího měsíce. Provize za jednotlivé měsíce se sčítají a fakturu vám vystavíme ve chvíli, kdy celková částka provize přesáhne 100 Kč.

2) Ručně vystavené doklady

Systém SimpleShop není určen pro ruční vystavování dokladů. Pro tyto účely doporučujeme použít náš fakturační systém Vyfakturuj.cz, do kterého se můžete přihlásit se stejným loginem i heslem jako do SimpleShopu. Pokud doklad vystavíte ručně v SimpleShopu, počítejte prosím s tím, že i za něj vám bude naúčtována provize v odpovídající výši.

Za co provizi neúčtujeme

1) Testovací objednávky

Za testování samozřejmě nic platit nemusíte, je ale nutné všechny testovací objednávky a s nimi související faktury úplně vymazat nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly uhrazeny.

2) Neuhrazené objednávky

Provize je vypočítána pouze z uhrazených objednávek.

Vrácení peněz zákazníkovi

V případě, že vracíte zákazníkovi peníze za zakoupený produkt v rámci reklamace (nebo z jakýchkoliv jiných důvodů), provizi za využití systému SimpleShop nevracíme. Opravný doklad ke stornované faktuře doporučujeme vystavit pomocí funkce v menu faktury. Při vystavení opravného dokladu samostatně (bez návaznosti na stornovanou objednávku/fakturu) by byla provize by byla zbytečně účtována znovu.

Opravný doklad k stornovanému dokladu vystavíte takto:

Vyúčtování v EUR/Kč

Potřebujete-li provizi platit v jiné měně, než je ta výchozí podle sídla vaší firmy, stačí v Nastavení → Prodej → Provize SimpleShop pomocí tlačítka změnit měnu na EUR (nebo naopak Kč). Ve vybrané měně bude vystaveno vaše příští vyúčtování.

Změna měny vyúčtování provize

Faktura za uhrazenou provizi

Posledních 20 faktur za uhrazenou provizi najdete v sekci Vystavené doklady za SimpleShop. Po kliknutí na tlačítko Doklad se zobrazí výzva k platbě (před uhrazením provize) a po uhrazení provize pak faktura (daňový doklad).

Přehled dokladů za provizi SimpleShop

Fakturu od nás dostanete zvlášť za každou firmu (IČO), kterou máte pod svým účtem v SimpleShopu založenou a ve které v daném měsíci proběhl prodej za výše uvedených podmínek.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?