Neuhrazený doklad v systému

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Neuhrazené doklady jsou v systémech Vyfakturuj.cz a SimpleShop přehledně seřazeny v Seznamu faktur nebo Seznamu objednávek. Na úvodní stránce účtu se vám navíc zobrazí tabulka s neuhrazenými doklady, které jsou už po splatnosti.

Jak označit doklady jako uhrazené se dozvíte v následujícím návodu.

Automatické párování plateb s bankou

Doklady, které zákazník zaplatí klasickým bankovním převodem, může systém označit jako uhrazené automaticky pomocí automatického párování plateb.

Nejprve ověřte v ceníku systému Vyfakturuj.cz, zda váš tarif obsahuje funkci automatického párování plateb. Pro systém SimpleShop je párování plateb dostupné bez omezení.

Podle návodu nastavte automatické párování plateb. Některé banky bohužel automatické párování plateb neumožňují, protože v notifikačních zprávách nezasílají potřebné údaje (VS a částku). Pokud neplánujete změnu banky, můžete doklady označovat jako uhrazené ručně (postup najdete v odstavci Ruční úhrada dokladu).

Máte-li už v bance vše nastavené, ale platby se i přesto v systému nepárují, zkontrolujte prosím, zda je nastavení správné. Důvodem nespárované platby může být také chybně zadaný variabilní symbol. V takovém případě ručně označte doklad jako uhrazený.

Upozornění na uhrazení dokladu

U libovolného dokladu můžete nastavit, aby vás systém upozornil, jakmile dojde k uhrazení. Upozornění se zobrazí v notifikačním centru.

Políčko pro aktivaci upozornění najdete v úpravách dokladu pod tlačítkem Další možnosti.

Upozornění na uhrazení dokladu

Platby přes platební bránu

Doklady placené online kartou nebo zrychleným bankovním převodem přes platební bránu systém označí jako uhrazené automaticky na základě zprávy, kterou platební brána zašle zpět do systému po úspěšném dokončení platebního procesu.

Ruční uhrazení dokladu

Doklad můžete označit jako uhrazený ručně pomocí ikonky v seznamu faktur.

Seznam uhradit

Druhou možností je otevřít detail dokladu a označit úhradu pomocí tlačítka v menu.

Uhradit doklad

V obou případech zadejte datum úhrady a zvolte, zda má zákazník dostat informaci o přijetí platby, případně zadejte výši částečné úhrady (více viz níže).

Potvrzení uhrazení

Datum úhrady nepište přímo do políčka Zaplaceno v detailu dokladu. Neproběhly by pak návazné kroky (vystavení daňového dokladu nebo faktury a odeslání potvrzení o přijetí platby).

Odeslání potvrzení o přijetí platby

U ručně uhrazených dokladů je možné zrušit odeslání e-mailu s potvrzením o přijetí platby.

Odeslání potvrzení

Políčko pro odeslání potvrzení se zobrazuje v SimpleShopu vždy.

Ve Vyfakturuj.cz je nutné mít v nastavení e-mailů v šabloně potvrzení o platbě aktivováno odesílání informace o uhrazení odběrateli nebo dodavateli (tj. na váš e-mail).

Odeslání potvrzení možnosti

Částečná úhrada a nedoplatek

Při přijetí pouze části celkové ceny je možné tuto skutečnost uvést u dokladu pomocí checkboxu Částečná úhrada.

Částečná úhrada

Po zaškrtnutí se zobrazí políčko, do kterého zadáte skutečně uhrazenou částku.

Zadejte výši uhrazené částky

V detailu dokladu se objeví informace o částečné úhradě faktury a výši nedoplatku. Procento uhrazené částky uvidíte také u dokladu v seznamu faktur.

Zrušení uhrazení

Zadanou úhradu můžete zrušit pomocí funkce v menu dokladu.

Zrušit uhrazení

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám