Párování plateb s bankou

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Systémy Vyfakturuj.cz i SimpleShop umí příchozí platby k vašim objednávkám a fakturám párovat automaticky. Stačí si nastavit párování v internetovém bankovnictví podle postupu v návodu.

Dostupnost automatického párování plateb pro váš tarif ve Vyfakturuj.cz ověříte v ceníku. V SimpleShopu je párování plateb dostupné bez omezení.

Účet ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu je možné napojit na jakoukoliv banku, která umí posílat avízo o platbě (e-mail s informací o příchozí platbě) obsahující částku a variabilní symbol.

Se kterými bankami je možné platby párovat?

Máme ověřeno a vyzkoušeno napojení na banky uvedené v tabulce níže.

Pro zobrazení návodu na párování s konkrétní bankou klikněte na její název.

Česká republika  Vlajka ČR
Slovenská republika  Vlajka SR
AirBank ČSOB
Creditas Fio banka
Česká spořitelna  Tatra Banka
ČSOB VÚB Banka
Fio banka
Komerční banka
Moneta Money Bank
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank

Vzhledem k formátu zasílaných e-mailů párování v současné době bohužel neumožňuje mBank.

Jak párování funguje?

  • Na faktuře nebo objednávce zákazník vidí vaše číslo bankovního účtu, na který zašle peníze.
  • Jakmile vaše banka obdrží platbu, odešle e-mail s informací o příchozí platbě na naši e-mailovou adresu.
  • Systém tento e-mail automaticky přečte a podle údajů v něm označí fakturu nebo objednávku jako uhrazenou.

Jediná věc, kterou musíte udělat, je dát vaší bance vědět, kam má avíza o platbě (e-mail s informací o příchozí platbě) zasílat.

Zjištění vašeho párovacího e-mailu

Ve vašem účtu ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu přejděte do Nastavení Napojení Banky:

Na následující stránce se zobrazí vaše e-mailová adresa pro párování. Tuto adresu zadejte do svého internetového bankovnictví. Máte-li pod svým účtem více firem, je nutné nastavit párování pro každou firmu zvlášť.

Parovaci-email

Po úspěšném nastavení párování plateb se příchozí platby na vašem bankovním účtu budou automaticky párovat s doklady ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu. Případné nespárované platby najdete v notifikačním centru.

Párování plateb ≠ sledování pohybů na vašem účtu

Párování plateb s bankou probíhá na principu zaslané notifikace o platbě a jejího přiřazení ke konkrétnímu dokladu.

Banka automaticky zasílá notifikace o všech přijatých platbách. O platbách, které jsou z bankovního účtu odesílány, náš systém nijak informovaný není. Spárovány jsou následně pouze platby s variabilním symbolem, který je evidován v našem systému.

Pokud k příchozí platbě nelze žádný doklad přiřadit, propíše se tato platba do notifikačního centra. Dále s touto informací nijak nepracujeme.

V SimpleShopu jsou poplatky počítány pouze z ukončených objednávek. Ostatní platby do poplatku zahrnuty nejsou.

TIP: Pokud vám toto nastavení nevyhovuje, doporučujeme zřídit separátní bankovní účet, který bude sloužit pouze pro potřeby vaší fakturace v systému Vyfakturuj.cz nebo prodeje v SimpleShopu.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám