Šablony faktur

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Nebaví vás neustále vypisovat podobné faktury? Máte několik zahraničních odběratelů, kterým potřebujete opakovaně vystavovat faktury v odlišném jazyce či měně? Vyzkoušejte funkci Šablony a uvidíte, že v ní najdete spolehlivého pomocníka.

Vytvoření nové šablony

Novou šablonu můžete vytvořit jednoduše na pár kliknutí, a to dvěma následujícími způsoby.

Tlačítko Vytvořit novou šablonu

V levém panelu s nabídkou klikněte na sekci Šablony a následně na tlačítko +.

Vytvořit šablonu

Vyplňte Název šablony a veškeré další potřebné náležitosti dokladu.

Náležitosti šablony

Použití proměnných

V šabloně je možné použít proměnné, pomocí kterých systém automaticky doplní termín, který na faktuře potřebujete.

Proměnné můžete vkládat do položek na faktuře a do textových polí: Věta před položkami faktury a Patička faktury.

Fakturujete-li tedy např. pronájem prostoru na období jednoho roku od měsíce vystavení do stejného měsíce roku následujícího, zadejte proměnnou {Y}/{m} – {Y+1}/{m} a opakování po 12 měsících (ročně). Výsledkem bude na faktuře vystavené v dubnu r. 2021: 2021/4 – 2022/4.

Proměnné, které můžete použít:

Proměnné v šabloně faktury

Máte-li šablonu zcela připravenou, klikněte na tlačítko Vytvořit šablonu.

Šablona z vystavené faktury

Šablonu můžete také vytvořit z již vystavené faktury. V detailu konkrétního dokladu klikněte na symbol tří teček a následně zvolte Vytvořit šablonu.

Šablona z vystavené faktury

Šablona bude obsahovat veškeré údaje, které jsou uvedené na faktuře. I takto vytvořenou šablonu najdete v seznamu všech šablon.

Úprava šablony

Potřebujete-li v některé ze šablon cokoliv upravit, vyberte si konkrétní šablonu ze seznamu a klikněte na tlačítko Upravit.

Upravit Šablonu

Zobrazí se vám detail zvolené šablony, kterou jste se rozhodli upravit.

Úprava údajů v šabloně

Změny, které provedete, nezapomeňte uložit.

Použití šablony

Pokud chcete z připravené šablony vytvořit fakturu, jednoduše si vyberte, ze které šablony fakturu vytvoříte, a klikněte na tlačítko Použít šablonu.

Použití šablony

Otevře se vám předpis dokladu s předvyplněnými údaji ze šablony. Doklad můžete, ale také nemusíte, jakkoliv upravovat.

Vytvoření faktury z šablony

Kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu vystavíte novou fakturu.

Využití šablon

Šablony jsou šikovným pomocníkem v případě, kdy vystavujete pravidelně velké množství podobných faktur, případně pokud fakturujete zahraničním odběratelům a potřebujete mít faktury vystavené v několika různých jazycích a měnách. Jednoduše si připravíte několik šablon, ze kterých pak už jen budete faktury vytvářet.

Využití šablon

Potřebujete-li, aby se stejné faktury vystavovaly automaticky samy a v předem nastavených termínech, doporučujeme použít funkci Pravidelné faktury.

Jak zjistím, z jaké šablony je doklad vytvořen?

Pokud přemýšlíte, ze které šablony byla vystavena konkrétní faktura, jednoduše to zjistíte v Historii daného dokladu. Zde je uvedeno, která šablona byla k jeho tvorbě použita.

Z jaké šablony byl doklad vytvořen

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Se starostlivostí sobě vlastní pečuje o naše zákazníky a sdílí náladu týmu na sociálních sítích. Volný čas tráví nejraději v kopcích či s knížkou v ruce, vždy za pečlivého dohledu francouzské buldočky Olivie.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám