Fakturace do zahraničí – nastavení

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Ve Vyfakturuj.cz si snadno nastavíte fakturaci v cizích měnách i jazycích. Můžete si zvolit výchozí hodnoty pro všechny doklady, nebo nastavit každý doklad zvlášť. Pro usnadnění práce máte v systému k dispozici chytré šablony.

Jak fakturovat do zahraničí

Fakturací v rámci Evropské unie se podrobně zabývá článek na naší Fakturopedii – Jak fakturovat na Slovensko a do EU. V článku najdete hlavní pravidla i konkrétní příklady.

Neplátce DPH

Fakturujete stejně jako v ČR, tedy bez DPH.

Identifikovaná osoba

V režimu identifikované osoby budou vaše faktury vystavené odběrateli se sídlem v zahraničí automaticky vystaveny s DPH, jejíž sazbu si na faktuře nastavíte podle potřeby. Pro častou fakturaci se stejnou sazbou můžete využít šablony faktur.

Pokud je vaše firma ve Vyfakturuj.cz zatím vedena jako neplátce DPH a identifikovanou osobou se nově stáváte pro účely fakturace do zahraničí, stačí se v Nastavení → Fakturační údaje přepnout do režimu identifikované osoby.

Plátce DPH

Faktury do zahraničí budou vystaveny s DPH, stejně jako v ČR. Sazbu pro konkrétní zemi nastavte přímo na faktuře nebo využijte šablony faktur.

Přenesení daňové povinnosti – reverse charge

Vztahuje-li se na vaši zahraniční fakturaci přenesená daňová povinnost (více o režimu přenesení daňové povinnosti se dozvíte na serveru Podnikatel.cz), zvolte tuto variantu v políčku Výpočet DPH. Faktura bude vystavena s 0% DPH a s poznámkou Daň odvede zákazník.

Nastavení přenesené daňové povinnosti

OSS

Pro zjednodušení odvodu DPH za fakturaci do zahraničí můžete využít režim OSS (One Stop Shop). Ve Vyfakturuj.cz lze u faktury pouze zaškrtnout políčko Doklad je v režimu OSS v rozšířeném nastavení dokladu (po rozkliknutí tlačítka Další možnosti). Faktura bude následně vystavena s příznakem OSS.

Nastavení OSS

Zvláštní režim DPH

Plátci DPH, kteří využívají pro fakturaci do EU zvláštní režim DPH, mohou na faktuře zvolit jako typ výpočtu DPH možnost DPH je účtována ve zvláštním režimu. Faktura se vystaví s příslušnou poznámkou a DPH nebude na dokladu uvedena.

Zvláštní režim DPH

Měny

Vyfakturuj.cz umožňuje fakturaci v různých měnách. Nastavit si můžete výchozí měnu, která bude použita pro každý nový doklad. Měnu lze zvolit i jednotlivě na každém novém dokladu.

Měna faktury

Podle měny, ve které byl doklad vystaven, si faktury můžete vyfiltrovat v Seznamu faktur na kartě Hledat.

filtrování dle měny

Pevný kurz

Na každém dokladu vystaveném v cizí měně se zobrazí přepočet na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB. Pokud potřebujete mít na všech fakturách směnný kurz stejný, v Nastavení → Výchozí hodnoty na faktuře si pro jednotlivé měny, které pro fakturaci používáte, nastavte pevný kurz.

Cizí jazyky

Kromě češtiny můžete fakturovat ve slovenštině, angličtině nebo němčině. Jazyk lze zvolit výchozí pro všechny faktury, nebo individuálně při vystavování nové faktury po rozkliknutí tlačítka Další možnosti.

Výběr jazyka faktury

Šablony faktur

Fakturujete-li do zahraničí ve více měnách a/nebo jazycích, můžete si ulehčit práci vytvořením šablony pro jednotlivé varianty. Vystavený doklad s konkrétním nastavením si snadno uložíte jako šablonu pomocí funkce v menu.

Šablona zahraniční faktury

Další doklad se stejným nastavením pak jednoduše vytvoříte pomocí tlačítka Použít šablonu v seznamu uložených šablon.

Vystavit zahraniční fakturu z šablony

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám