Kontrolní hlášení DPH

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro kontrolní hlášení DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Moje daně.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Co podklady obsahují

Do kontrolního hlášení se z načteného souboru automaticky doplní položky uvedené v následujícím přehledu.

Oddíl A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Do této části spadají faktury splňující následující podmínky:

  • ve výpočtu DPH je uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost
  • ve faktuře je vyplněno DIČ odběratele
  • země odběratele je shodná se zemí dodavatele NEBO země odběratele není vyplněna

Kód předmětu plnění systém doplní automaticky, pokud ho máte nastaven v členění DPH (Nastavení → Faktury → Účetnictví → Členění DPH). Jinak je nutné kód u jednotlivých položek doplnit do formuláře ručně.

Oddíl A.4.

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

  • faktury, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH

V oddílech A.1 a A.4 se do exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ odběratele.

Oddíl A.5.

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

  • součet všech faktur, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH

Oddíl B.2.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

  • nákladové doklady, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH

Oddíl B.3.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

  • součet všech nákladů, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH

V oddílech B.2 a B.3 se do exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ dodavatele.

V případě, že některý z dokladů ve vybraném období obsahuje chyby, nemůže být soubor s daty pro kontrolní hlášení vytvořen. Na tuto skutečnost budete upozornění v procesu generování souboru. Systém zároveň vypíše doklady, u kterých k chybě došlo, a podrobnosti o chybě.

Potřebujete-li ve formuláři doplnit nebo upravit některé položky, proveďte potřebné úpravy v online formuláři ručně.

Vložení souboru na portál Moje daně

V návodu Export podkladů na portál Moje daně se dozvíte, jak soubor s podklady exportovat a nahrát na portál daňové správy.

Přechod na plátce DPH

Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?