Kontrolní hlášení DPH

4. března 2021

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro kontrolní hlášení DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Daňové správy. V samostatném návodu se dočtete, jak soubor exportovat a nahrát.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Do kontrolního hlášení se z načteného souboru automaticky doplní následující položky:

Oddíl A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Do této části spadají faktury splňující následující podmínky:

  • ve výpočtu DPH je uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost
  • ve faktuře je vyplněno DIČ odběratele
  • země odběratele je shodná se zemí dodavatele NEBO země odběratele není vyplněna

Kód předmětu plnění systém doplní automaticky, pokud ho máte nastaven v členění DPH (Nastavení → Faktury → Účetnictví → Členění DPH. Jinak je nutné kód u jednotlivých položek doplnit do formuláře ručně.

Oddíl A.4.

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

  • faktury, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH

Oddíl A.5.

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

  • součet všech faktur, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH

Oddíl B.2.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

  • nákladové doklady, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH

Oddíl B.3.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

  • součet všech nákladů, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH

V případě, že některý z dokladů ve vybraném období obsahuje chyby, nemůže být soubor s daty pro kontrolní hlášení vytvořen. Na tuto skutečnost budete upozornění v procesu generování souboru. Systém zároveň vypíše doklady, u kterých k chybě došlo, a podrobnosti o chybě.

Potřebujete-li ve formuláři doplnit nebo upravit některé položky, proveďte potřebné úpravy v online formuláři ručně.

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 2 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Štítky: