Kontrolní hlášení DPH

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro kontrolní hlášení DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Moje daně.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Co podklady obsahují

Do kontrolního hlášení se z načteného souboru automaticky doplní položky uvedené v následujícím přehledu.

Oddíl A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a.

Do této části spadají faktury splňující následující podmínky:

  • ve výpočtu DPH je uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost,
  • ve faktuře je vyplněno DIČ odběratele,
  • země odběratele je shodná se zemí dodavatele NEBO země odběratele není vyplněna.

Kód předmětu plnění systém doplní automaticky, pokud ho máte nastaven v členění DPH (Nastavení → Faktury → Účetnictví → Členění DPH). Jinak je nutné kód u jednotlivých položek doplnit do formuláře ručně.

Oddíl A.4.

Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit:

  • faktury, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH.

V oddílech A.1 a A.4 se do exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ odběratele.

Oddíl A.5.

Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad:

  • součet všech faktur, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH.

Oddíl B.2.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit:

  • nákladové doklady, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH.

Oddíl B.3.

Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně:

  • součet všech nákladů, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH.

V oddílech B.2 a B.3 se do exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ dodavatele.

V případě, že některý z dokladů ve vybraném období obsahuje chyby, nemůže být soubor s daty pro kontrolní hlášení vytvořen. Na tuto skutečnost budete upozornění v procesu generování souboru. Systém zároveň vypíše doklady, u kterých k chybě došlo, a podrobnosti o chybě.

Potřebujete-li ve formuláři doplnit nebo upravit některé položky, proveďte potřebné úpravy v online formuláři ručně.

Vložení souboru na portál Moje daně

V návodu Export podkladů na portál Moje daně se dozvíte, jak soubor s podklady exportovat a nahrát na portál daňové správy.

Přechod na plátce DPH

Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám