Export podkladů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení na portál Moje daně

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu si můžete vygenerovat a stáhnout podklady k přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení DPH, které vám usnadní vyplňování formulářů na stránkách Finanční správy.

Nastavení údajů

Nejprve v Nastavení → Faktury → Účetnictví → Účetní údaje vyplňte potřebné informace.

Nastavení - účetní údaje
Do sekce účetní údaje se v systému dostanete také v detailu exportů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Nastavit účetní údaje

Vyplňte údaje, příp. je vyberte ze seznamu. Zvolte také, zda budete přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Jednotlivé informace je později možné ručně upravit ve formuláři na portálu Moje daně.

Vyplňte účetní údaje

Nastavení uložte.

Export podkladů

Pro generování podkladů přejděte na stránku Export faktur a klikněte na tlačítko Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení.

KH - export faktur

Vyberte soubor, který chcete vygenerovat. Po kliknutí na tlačítko se do vašeho počítače uloží soubor s názvem Vyfakturuj – Kontrolní hlášení – rok – měsíc.xml nebo Vyfakturuj – Přiznání k DPH – rok – měsíc.xml

Stažení KH

Vložení souboru na portál Moje daně

Přejděte na stránku Elektronická podání pro finanční správu na portálu Moje daně.

Moje daně - Elektronická podání

Klikněte na sekci Načtení ze souboru.

Moje daně - Načtení ze souboru

Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte připravený soubor.

Moje daně - načtení souboru

Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Načíst do stejného typu formuláře. Soubor se automaticky načte do odpovídajícího formuláře – pro přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení DPH.

Moje daně - výběr typu formuláře pro načtení

Úprava údajů

Po načtení souboru se zobrazí upozornění na případné chyby ve formuláři, které můžete ručně upravit. Do formuláře nyní také můžete doplnit chybějící údaje.

Moje daně - úprava údajů

Tisk souboru

Portál Moje daně umožňuje stáhnout opis celého souboru ve formátu PDF a následně si ho i vytisknout.

Výběr možností pro stažení souboru se zobrazí po kliknutí na možnost Úplný opis k tisku v pravém menu.

Stažení opisu souboru

Vyberte formát, ve kterém chcete soubor stáhnout.

Moje daně - opis formuláře k tisku

Na následující stránce si stažený soubor můžete rovnou vytisknout a zkontrolovat.

Tisk staženého souboru z Daňového portálu

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám