Přiznání k DPH

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro přiznání k DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Moje daně.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Co podklady obsahují

Do souboru s podklady pro přiznání k DPH se automaticky doplní položky uvedené v následujícím přehledu.

Oddíl I. – Zdanitelná plnění

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (příjmy). 1

2

součet celkové částky všech faktur se základní sazbou DPH + částka daně na výstupu

součet celkové částky všech faktur se sníženou sazbou DPH + částka daně na výstupu

Oddíl II. – Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně (příjmy)

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2 21 součet faktur s místem plnění v jiném členském státě
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 25 součet faktur v režimu přenesení daňové povinnosti

Oddíl IV. – Nárok na odpočet daně

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Přijatá zdanitelná plnění od plátců DPH (náklady/výdaje) 40

41

součet základu daně všech nákladů za období se základní sazbou DPH + odpočet daně v plné výši

součet základu daně všech nákladů za období se sníženou sazbou DPH + odpočet daně v plné výši

V oddílu IV. se do řádků 40 a 41 v exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ dodavatele.

Oddíl VI. – Výpočet daně

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Všechny doklady 62 součet daně na výstupu

 

Úpravu načtených údajů nebo doplnění políček, která v přehledu výše nejsou obsažena, můžete v online formuláři provést ručně.

Vložení souboru na portál Moje daně

V návodu Export podkladů na portál Moje daně se dozvíte, jak soubor s podklady exportovat a nahrát na portál daňové správy.

Přechod na plátce DPH

Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám