Přiznání k DPH

7. listopadu 2020

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro přiznání k DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Daňové správy. Jak soubor exportovat a nahrát se dočtete v tomto návodu.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Do přiznání se z exportovaného souboru automaticky doplní následující položky:

Oddíl I.

Zdanitelná plnění

 • Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (příjmy)

  • Řádek 1 – součet celkové částky všech faktur se základní sazbou DPH + částka daně na výstupu
  • Řádek 2 – součet celkové částky všech faktur se sníženou sazbou DPH + částka daně na výstupu

Oddíl II.

Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně (příjmy)

 • Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2
  • Řádek 21 – faktury s místem plnění v jiném členském státě
 • Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
  • Řádek 25 – faktury v režimu přenesení daňové povinnosti

Oddíl IV.

Nárok na odpočet daně

 • Přijatá zdanitelná plnění od plátců DPH (náklady/výdaje)

  • Řádek 40 – součet základu daně všech nákladů za období se základní sazbou DPH + odpočet daně v plné výši
  • Řádek 41 – součet základu daně všech nákladů za období se sníženou sazbou DPH + odpočet daně v plné výši

Oddíl VI.

Výpočet daně

 • Řádek 62 – součet daně na výstupu

Úpravu načtených údajů nebo doplnění políček, která v přehledu výše nejsou obsažena, můžete v online formuláři provést ručně.

Přechod na plátce DPH

Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 2 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Štítky: