Přiznání k DPH

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Podklady pro přiznání k DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Moje daně.

Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.

Co podklady obsahují

Do souboru s podklady pro přiznání k DPH se automaticky doplní položky uvedené v následujícím přehledu.

Oddíl I. – Zdanitelná plnění

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (příjmy). 1

2

součet celkové částky všech faktur se základní sazbou DPH + částka daně na výstupu

součet celkové částky všech faktur se sníženou sazbou DPH + částka daně na výstupu

Oddíl II. – Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně (příjmy)

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2 21 součet faktur s místem plnění v jiném členském státě
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 25 součet faktur v režimu přenesení daňové povinnosti

Oddíl IV. – Nárok na odpočet daně

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Přijatá zdanitelná plnění od plátců DPH (náklady/výdaje) 40

41

součet základu daně všech nákladů za období se základní sazbou DPH + odpočet daně v plné výši

součet základu daně všech nákladů za období se sníženou sazbou DPH + odpočet daně v plné výši

V oddílu IV. se do řádků 40 a 41 v exportu načtou pouze doklady, u kterých je správně vyplněno DIČ dodavatele.

Oddíl VI. – Výpočet daně

Typ dokladů Číslo řádku Výpočet
Všechny doklady 62 součet daně na výstupu

 

Úpravu načtených údajů nebo doplnění políček, která v přehledu výše nejsou obsažena, můžete v online formuláři provést ručně.

Vložení souboru na portál Moje daně

V návodu Export podkladů na portál Moje daně se dozvíte, jak soubor s podklady exportovat a nahrát na portál daňové správy.

Přechod na plátce DPH

Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?