Číselné řady – základní nastavení a funkce

20. září 2021

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Číselné řady najdete v Nastavení → Faktury → Číselné řady.

Nastavení číselných řad ve Vyfakturuj.cz a SimpleShopu

Nastavení formátu číselných řad je možné u všech typů dokladů. Pro plátce a neplátce DPH se nabídka dokladů pro úpravy číselných řad mírně liší. Plátci DPH mají k dispozici daňový doklad a opravný daňový doklad, zatímco neplátci v přehledu najdou příjmový a opravný doklad.

U každého typu dokladu je vždy přednastavena jedna číselná řada.

Úprava formátu číslování

Klikněte na typ dokladu a pak na tlačítko Upravit.

Úprava číselné řady
K dispozici máte výběr ze čtyřech přednastavených formátů.

Zvolte číslo, od kterého bude nová číselná řada začínat. Například v případě, že jste si už do systému naimportovali nějaké dříve vystavené faktury, mělo by v políčku být číslo následující po čísle posledního vystaveného dokladu. Doklady, které vystavíte ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu, na ně tak budou plynule navazovat.

Možnosti úpravy číselné řady

Vlastní formát a přidání číselné řady

Podrobnosti k možnostem úpravy formátu číselné řady pomocí proměnných a přidávání dalších číselných řad najdete v návodu Vlastní formát a více číselných řad.

Přechod na nový rok

Na začátku kalendářního roku se číselné řady obsahující proměnnou {yy} nebo {yyyy} automaticky přenastaví na nový rok. Faktury budou v novém roce číslovány opět od začátku, tzn. od čísla 1 (pokud si počáteční číslo řady ručně nenastavíte jinak).

Příklad:

Číselná řada FA{yy}{cccc} skončí 31. 12. 2020 na čísle FA201542.

Další doklad vystavený 1. ledna 2021 bude mít číslo FA210001.

Doklady vystavené na začátku nového roku zpětně, tj. s prosincovým datem, se číslují podle číselné řady odpovídající datumu vystavení. Vystavíte-li tedy v lednu fakturu s datem 28. 12. roku předchozího, zařadí se faktura na konec loňské číselné řady.

Variabilní symbol

Variabilní symbol je u číselných řad generován automaticky. U faktur je VS vytvořen podle čísla faktury (bez písmen). Pro odlišení ostatních typů dokladů systém před číslo dokladu přidává další číslovku:

  • Objednávka – 4
  • Opravný daňový doklad – 5
  • Příjmový doklad – 6
  • Daňový doklad – 6
  • Zálohová faktura – 7
  • Proforma faktura – 9
  • Výzva k platbě – 8

U dokladů, které navazují na předchozí (již vystavený) doklad, se VS přenáší z původního dokladu. Např. na faktuře a z ní vystaveném opravném dokladu bude VS stejný. Stejně tak na zálohové faktuře a z ní vystaveném daňovém (u neplátců DPH příjmovém) dokladu.

U nákladů se VS negeneruje automaticky, ale můžete si ho ručně doplnit podle původního dokladu, který do systému zadáváte.

Mezera v číselné řadě

Pokud dojde ke smazání posledního dokladu v číselné řadě, systém automaticky nahradí jeho číslo dalším dokladem. Nevznikne tedy mezera, která je u účetních dokladů nežádoucí.

Je-li smazaný doklad uprostřed číselné řady, je možné nový doklad k tomuto číslu přiřadit ručně nebo číslo chybějícího dokladu uvést v nastavení řady jako další následující.

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 4 Votes
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?