Vlastní formát a více číselných řad

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pomocí více číselných řad si můžete odlišit faktury za různé typy produktů a služeb, nebo například oddělit tuzemskou a zahraniční fakturaci. Formát čísla dokladu si navíc můžete libovolně upravit.

Vlastní formát číselné řady a vytvoření více číselných řad jsou dostupné ve vyšších tarifech Vyfakturuj.cz. Dostupnost funkce si prosím ověřte v podrobném ceníku.

V SimpleShopu není vytváření vlastních číselných řad nijak omezeno.

Vlastní formát číselné řady

Ve formátu číselné řady lze kombinovat různé proměnné s různým počtem cifer a pevně daná písmena nebo čísla. Do variabilního symbolu se z čísla dokladu přenesou pouze čísla.

Vlastní číselná řada

Příklad nastavení pro rok 2023:

Zadání Výsledek Použité proměnné
FA{yy}{cccc} FA230001 {yy} = rok, 2 cifry
{cccc} = číslo, 4 cifry
FA{yyyy}{ccc} FA2023058 {yyyy} = rok, 4 cifry
{ccc} = číslo, 3 cifry
FA{yy}{mm}{dd} FA230930 {yy} = rok, 2 cifry
{mm} = měsíc, 2 cifry
{dd} = den, 2 cifry

Pokud měníte formát číselné řady, vždy doporučujeme zároveň se změnou začít doklady číslovat znovu od začátku.

Proměnné

Přehled proměnných, které můžete použít v nastavení číselných řad:

Zápis proměnné Co znamená Příklad
{yy} rok, 2 cifry 23
{yyyy} rok, 4 cifry 2023
{mm} měsíc, 2 cifry 01
{dd} den, 2 cifry 17
{ccc} pořadové číslo, 3 cifry 005
{cccc} pořadové číslo, 4 cifry 0005
{ccccc} pořadové číslo, 5 cifer 00005
{cccccc} pořadové číslo, 6 cifer 000005

Proměnná {ccc} - {cccccc} se obnovuje vždy na začátku nového roku, kdy číslování začne znovu od čísla 1.

Další číselné řady

V Nastavení → Faktury → Číselné řady vyberte typ dokladu, pro který chcete přidat další číselnou řadu.

Klikněte na tlačítko +. Výchozí číselná řada je ta, která je v seznamu uvedena jako první. Pro změnu pořadí použijte šipky na začátku řádku.

Seznam číselných řad
Zadejte název nové číselné řady a vyplňte číslo, od kterého bude nová číselná řada začínat. Číselnou řadu naformátujte pomocí jedné z přednastavených možností nebo pomocí proměnných.

Výběr číselné řady u nového dokladu

Systém při vystavování nového dokladu automaticky vybere první číselnou řadu v seznamu pro daný typ dokladu. Pokud potřebujete vybrat jinou číselnou řadu, můžete ji zvolit manuálně.

Výběr číselné řady u dokladu

Návaznost číselných řad

Pokud používáte více číselných řad u faktur a daňových (u neplátců DPH příjmových) dokladů, můžete si zvolit, které z těchto číselných řad budou použity, jakmile dojde k uhrazení původního dokladu. Jedná se o tyto situace:

  • faktura k objednávce,
  • faktura k proforma faktuře,
  • faktura k výzvě k platbě,
  • daňový (příjmový) doklad k zálohové faktuře.

V nastavení číselných řad si otevřete typ dokladu, u kterého chcete návaznost nastavit, např. objednávka.

Upravit číselnou řadu

Vyberte číselnou řadu, která má být použita na faktuře k uhrazené objednávce. Nastavení uložte.

Řada návazného dokladu

Stejným způsobem postupujte u nastavení návazných číselných řad u dalších typů dokladů.

Číselné řady v SimpleShopu

U každého produktu v SimpleShopu si můžete zvolit, která číselná řada bude použita při jeho objednání. Volbu najdete v úpravách produktu na záložce Ostatní.

Výběr číselné řady u dokladu

Fakturu k uhrazené objednávce systém vystaví podle nastavení u vybrané číselné řady objednávky (viz odstavec výše – Návaznost číselných řad).

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám