Vyúčtování zálohové faktury

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Ke každé zálohové faktuře systém automaticky ihned po uhrazení vytvoří daňový nebo příjmový doklad, podle toho, zda jste nebo nejste plátce DPH. Pro plátce DPH povinnost vystavit doklad k přijaté platbě do 15 dnů od uhrazení vyplývá ze zákona.

Koncovou fakturu k uhrazeným zálohám je pak nutné vystavit ručně. Pro automatické předvyplnění uhrazených záloh použijte funkci Vystavit koncovou fakturu.

Vyúčtování jedné zálohové faktury

V detailu uhrazené zálohové faktury klikněte na tlačítko Další → Vystavit koncovou fakturu.

Vyúčtování jedné zálohy

Otevře se okno s novou fakturou, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na druhém řádku uhrazená záloha. Text „Fakturujeme Vám…“ si změňte podle potřeby.

Pokud je celková cena zakázky vyšší než fakturovaná záloha, upravte částku podle skutečnosti.

Koncová faktura jedné zálohy

Vyúčtování více záloh najednou

Pro vyúčtování více zálohových faktur můžete použít funkci hromadných operací. V seznamu faktur označte zálohy, které chcete vyúčtovat a zvolte možnost Vystavit koncovou fakturu. Klikněte na tlačítko Provést.

Vyúčtování více záloh
V novém okně se otevře koncová faktura, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na dalších řádcích uhrazené zálohy. Pokud je celková cena zakázky vyšší než fakturované zálohy, upravte částku podle skutečnosti.

Koncová faktura více záloh

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám