Vyúčtování zálohové faktury

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Ke každé zálohové faktuře systém automaticky ihned po uhrazení vytvoří daňový nebo příjmový doklad, podle toho, zda jste nebo nejste plátce DPH. Pro plátce DPH povinnost vystavit doklad k přijaté platbě do 15 dnů od uhrazení vyplývá ze zákona.

Koncovou fakturu k uhrazeným zálohám je pak nutné vystavit ručně. Pro automatické předvyplnění uhrazených záloh použijte funkci Vystavit koncovou fakturu.

Vyúčtování jedné zálohové faktury

V detailu uhrazené zálohové faktury klikněte na Menu → Vystavit koncovou fakturu.

Vystavení koncové faktury ze zálohové faktury.

Otevře se okno s novou fakturou, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na druhém řádku uhrazená záloha. Text „Fakturujeme Vám…“ si změňte podle potřeby.

Pokud je celková cena zakázky vyšší než fakturovaná záloha, upravte částku podle skutečnosti.

Popis položek koncové faktury.

Vyúčtování více záloh najednou

Pro vyúčtování více zálohových faktur můžete použít funkci hromadných operací. V seznamu faktur označte zálohy, které chcete vyúčtovat a zvolte možnost Vystavit koncovou fakturu. Klikněte na tlačítko Provést.

Vytvoření koncové faktury z více zálohových faktur.
V novém okně se otevře koncová faktura, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na dalších řádcích uhrazené zálohy. Pokud je celková cena zakázky vyšší než fakturované zálohy, upravte částku podle skutečnosti.

Popis položek koncové faktury vystavené z více zálohových faktur.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?