Vyúčtování zálohové faktury

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Ke každé zálohové faktuře systém automaticky ihned po uhrazení vytvoří daňový nebo příjmový doklad, podle toho, zda jste nebo nejste plátce DPH. Pro plátce DPH povinnost vystavit doklad k přijaté platbě do 15 dnů od uhrazení vyplývá ze zákona.

Koncovou fakturu k uhrazeným zálohám je pak nutné vystavit ručně. Pro automatické předvyplnění uhrazených záloh použijte funkci „Vystavit koncovou fakturu“.

Vyúčtování jedné zálohové faktury

V detailu uhrazené zálohové faktury klikněte na Menu → Vystavit koncovou fakturu.

Otevře se okno s novou fakturou, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka (text „Fakturujeme Vám…“ si změňte podle potřeby) a na druhém řádku uhrazená záloha. Pokud je celková cena zakázky vyšší, než fakturovaná záloha, upravte částku podle skutečnosti.

Vyuctovani_zalohy_jedna_fa

Vyúčtování více záloh najednou

Pro vyúčtování více zálohových faktur můžete použít funkci hromadných operací. V seznamu faktur označte zálohy, které chcete vyúčtovat a zvolte možnost Vystavit koncovou fakturu. Klikněte na tlačítko Provést.

V novém okně se otevře koncová faktura, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na dalších řádcích uhrazené zálohy. Pokud je celková cena zakázky vyšší, než fakturované zálohy, upravte částku podle skutečnosti.

Vyuctovani_zalohy_vice_fa

Vyúčtování zálohy a EET

Pokud vystavíte zálohovou fakturu a následně nastavíte v systému její uhrazení, vystaví se automaticky příjmový doklad (u plátce DPH daňový doklad). Ten se ihned odešle do EET. Pokud bude záloh v určité zakázce více, budete při každé záloze postupovat stejně. Po vystavení konečné faktury pak budete mít zálohy započtené a počty budou v pořádku i v EET.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?