Smazání, storno a archivace faktury

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pro odstranění faktury ze seznamu aktivních dokladů máte několik možností. Fakturu lze archivovat, stornovat nebo smazat. Jaký je mezi těmito operacemi rozdíl?

Archivace dokladu

Neuhrazené doklady je možné archivovat, aby se nezobrazovaly v přehledu na hlavní stránce účtu a v seznamu faktur.

V detailu faktury klikněte na tlačítko se třemi vertikálními tečkami pro další funkce → Archivovat:

Archivace faktury

Pro rychlou archivaci faktury použijte ikonku, která se zobrazí po kliknutí na vertikální tečky v seznamu faktur:

Rychlá archivace

Archivovaný doklad bude v seznamu faktur označen červeným textem (archiv) za názvem odběratele.

Kde najdu archivované faktury?

Archivovaný dokument je možné později vyhledat v seznamu faktur na kartě Archiv.

Archiv

Archivovaný doklad zůstává nadále platný, odesílají se k němu tedy i upomínky podle nastavení v momentě vytvoření dokladu a také k němu systém může přiřadit platbu pomocí automatického párování s bankou.

Je možné archivovanou fakturu uhradit nebo znovu aktivovat?

Archivovanou fakturu lze dodatečně označit jako uhrazenou pomocí tlačítka v detailu dokladu. Nebo ji z archivu vytáhnout a tím ji znovu zařadit mezi aktivní doklady:

Vytáhnout z archivu

Smazání dokladu

Faktura bude úplně odstraněna ze systému, tzn. nebude možné ji později zobrazit. Při smazání poslední faktury v řadě systém při vystavení toto číslo nahradí, v číselné řadě tedy nevznikne mezera.

POZOR! Smazání dokladu je nevratná akce a není možné jej jakkoliv obnovit!

Pro smazání faktury klikněte v detailu dokladu na ikonku odpadkového koše:

Smazání dokladu

Storno dokladu

Faktura bude zrušená, ale zůstane v systému s označením „storno“. Doklad si později můžete zobrazit v seznamu faktur na kartě Hledat.

Storno dokladu

Storno faktury je možné zrušit tak, že v detailu dokladu kliknete na tlačítko pro další funkce (tři tečky) → Odstornovat.

Odstornovat

Hromadné operace

Archivace, smazání i storno lze provést i u více dokladů najednou. V Seznamu faktur zaškrtněte faktury, které potřebujete archivovat, smazat nebo stornovat a poté v políčku pro hromadné operace zvolte potřebnou funkci. Klikněte na tlačítko Provést.

Hromadné akce s doklady

Následně potvrďte požadovanou akci.

Potvrzení smazání

Storno souvisejících dokladů

V případě, že vybrané doklady chcete stornovat, objeví se ve vyskakovacím okně zároveň dotaz, zda si přejete stornovat i související doklady. Tedy např. objednávku k faktuře, kterou potřebujete stornovat. Po zaškrtnutí políčka se zobrazí čísla souvisejících dokladů.

Storno souvisejících dokladů

U archivace nebo smazání dokladů je nutné u souvisejících dokladů provést potřebnou akci ručně.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám