Adresář

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

V následujícím návodu si ukážeme, jak snadno pracovat s adresářem kontaktů v systémech Vyfakturuj.cz a SimpleShop.

Adresář je vždy sdílený pro všechny firmy pod jedním uživatelským účtem.

Jak vytvořit kontakt v adresáři?

V menu svého účtu klikněte na Adresář a následně na tlačítko +.

Novy-kontakt

Pro automatické načtení údajů o firmě zvolte zemi, ve které má sídlo, a zadejte IČO. Tato funkce je zpřístupněna pro firmy se sídlem v České republice a na Slovensku. V ostatních případech zadejte údaje ručně.

Adresář - přidání nového kontaktu

Přehled kontaktů obsahuje ID kontaktu, název a e-mail. Kontakty se v seznamu řadí podle názvu, který v úpravách kontaktu zadáte do políčka Váš název.

Úprava kontaktu

Pokud potřebujete kontakt upravit, klikněte na ikonku tužky.

Uprava-kontaktu

Splatnost faktur

U každého kontaktu si můžete přednastavit, jaká splatnost faktur u něj bude použita. Toto nastavení má přednost před výchozím nastavením splatnosti.

Splatnost-kontakt

Přednastavení textů

Můžete si zde také přednastavit texty, které se automaticky zobrazí na dokladech konkrétního kontaktu:

  • netisknutelná poznámka – vidíte pouze vy, na dokladech se nezobrazí,
  • doplňkový text – zobrazí se na faktuře pod odběratelem,
  • text před položkami na faktuře,
  • text v patičce faktury.

Dalsi-texty-kontakt

Zobrazení dokladů ke kontaktu

Seznam všech dokladů, které jsou pro konkrétní kontakt vystavené, získáte kliknutím na tlačítko Doklady.

Doklady-ke-kontaktu

Smazání kontaktu

Pozor! Tato akce je nevratná, proto si dobře rozmyslete, zda chcete kontakt opravdu smazat.

Co se stane po smazání kontaktu?

  • Všechny doklady a šablony s tímto kontaktem budou převedeny na rychlý kontakt.
  • Všechny pravidelné faktury s tímto kontaktem budou pozastaveny.

Rozhodnete-li se kontakt v adresáři smazat, klikněte v seznamu kontaktů u toho konkrétního na ikonku tužky. V levém dolním rohu okna poté klikněte na tlačítko Smazat kontakt.

Smazani-kontaktu

V následujícím okně potvrďte smazání kontaktu, nebo kontakt v adresáři ponechte.

Smazání kontaktu z adresáře

Rychlý kontakt

Vyplníte-li ve faktuře údaje o odběrateli, ale kontakt neuložíte, zůstane tento záznam pouze u faktury a do adresáře se neuloží.

Rychlý kontakt vznikne i v situaci, kdy smažete kontakt z adresáře. Údaje pak zůstanou uložené pouze v jednotlivých fakturách.

Rychlý kontakt nemá návaznost na adresář, proto jej nelze rozkliknout a zobrazit výpis dokladů.

Vyhledávání v kontaktech

V kontaktech můžete hledat pomocí části názvu firmy nebo e-mailové adresy.

Vyhledavani-kontakty

Export kontaktů

Celý adresář si snadno stáhnete do tabulky ve formátu CSV pomocí tlačítka v pravém horním rohu.

Export-adresare

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Petra je pisálek se vším všudy. Pokud zrovna neskládá slova na papír, pečuje o uživatele našich aplikací. Volné chvíle věnuje své francouzské buldočce Olivii, zásobuje byt kytkami a peče nejen koláče.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám