Hromadný e-mail u produktu

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Hromadný e-mail využijete pro informování svých zákazníků o novinkách týkajících se zakoupeného produktu nebo zaslání aktualizace e-booku. Odeslat jim můžete také vstupenky s aktuálními informacemi těsně před konáním akce.

Jak odeslat e-mail

Hromadný e-mail odešlete z detailu produktu → Menu → Poslat hromadný e-mail.

Poslat-hromadny-email

Adresát e-mailu

V nastavení šablony nejprve vyberte, komu bude e-mail odeslán. Při každé změně výběru v políčku Poslat komu se znovu načte šablona e-mailu a všechny změny v textu budou ztraceny.

Skupiny adresátů, ze kterých můžete vybírat, jsou následující:

 • Uhrazené objednávky.
 • Neuhrazené objednávky.
 • Všichni (uhrazené i neuhrazené objednávky).
 • Testovací e-mail – možnost vložení libovolné e-mailové adresy.
 • Neuplatněné vstupenky (tato možnost je k dispozici pouze u produktu Vstupenka – viz níže).

Adresati-hromadneho-emailu

Testovací e-mail

Pomocí testovací zprávy ověříte, jak bude výsledný e-mail vypadat. Jako výchozí je v šabloně nastavena adresa z fakturačních údajů vaší firmy, lze ji ale přepsat na jakoukoliv jinou.

Testovaci-hromadny-email

POZOR! Před odesláním testovací zprávy je nutné si upravený text e-mailu zkopírovat a případně uložit do textového editoru. V šabloně hromadného e-mailu se změny neukládají.

Proměnné

V hromadném e-mailu můžete použít následující proměnné:

Typ Proměnné
Informace k platbě {BUTTON_STATUS}Zobrazit stav objednávky{/BUTTON_STATUS}
{price}
{vs}
{dateDue}
Informace k vystavené objednávce {type}
{number}
{link}
{ord::link}
URL pro stav objednávky {ord::URL_SIMPLESHOP_ORDER_STATUS}
Název první položky na faktuře {firstOrderItemText}
Produkt(y) ke stažení {downloadTable}
{BUTTON_PRODUCT}Zobrazit zakoupený produkt{/BUTTON_PRODUCT}
Název odběratele {customer_name}
Poznámka od zákazníka {noteCustomer}
Údaje o dodavateli {company}
{companyMail}
{companyTel}

Podrobné informace o jednotlivých proměnných najdete v článku Proměnné v šablonách e-mailů.

Příklady použití hromadného e-mailu

Zaslání aktuálních informací

Zákazníkům, kteří si zakoupili váš online kurz, můžete poslat zprávu o spuštění kurzu.

Hromadny-e-mail-priklad

Aktuální informace můžete zákazníkům také poslat po skončení akce s poděkováním za účast a připojit odkaz na záznam webináře nebo na materiály z konference nebo školení.

Hromadny-e-mail-priklad2

Stažení aktualizace produktu

V případě tohoto typu e-mailu se vám bude hodit proměnná {downloadTable}, která představuje výpis zakoupených produktů. Pokud tedy zákazníkovi zasíláte např. aktualizaci vašeho e-booku, zákazník si jej může takto pohodlně stáhnout.

Pro rozeslání aktualizace produktu můžete použít i proměnnou {BUTTON_PRODUCT}Zobrazit zakoupený produkt{/BUTTON_PRODUCT}. Zobrazené tlačítko povede na stránku s produktem ke stažení.

Tento typ zprávy využijete i ve chvíli, kdy nabízíte produkt za výhodnější cenu v předprodeji. Pomocí hromadného e-mailu rozešlete informaci, že je produkt už dostupný a vaši zákazníci si produkt budou moci rovnou stáhnout.

Hromadná upomínka

Všechny zákazníky, kteří si objednali, ale neuhradili produkt do požadovaného data, můžete upozornit na nutnost platby.

Hromadný e-mail se vstupenkou

Návštěvníkům vaší akce se bude hodit připomenutí těsně před jejím konáním včetně opětovného zaslání vstupenky, kterou tak budou mít všichni hned po ruce.

Nejdříve je třeba aktivovat zaslání vstupenky návštěvníkovi.

Hromadným e-mailem pak můžete vstupenky rozeslat následovně:

 • Těm, kteří objednávku uhradili → vstupenka bude odeslána objednateli i návštěvníkovi.
 • Těm, kteří objednávku neuhradili → vstupenka bude odeslána pouze objednateli.
 • Všem (uhrazeným i neuhrazeným objednávkám) → vstupenka bude odeslána:
  • všem objednatelům,
  • všem návštěvníkům z uhrazených objednávek.
 • Všem neuplatněným vstupenkám → vstupenka bude odeslána:
  • objednatelům, kteří vstupenku neuhradili,
  • objednatelům a návštěvníkům kteří vstupenku uhradili, ale ještě ji neuplatnili.

Aby si návštěvník mohl vstupenku stáhnout, vložte do obsahu zprávy proměnnou {downloadTable}.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám