Proměnné v šablonách e-mailů

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Tento návod vás provede proměnnými, které můžete využívat v šablonách e-mailů v SimpleShopu.

Proměnné v nastavení e-mailů slouží k tomu, aby systém mohl automaticky vložit údaje týkající se konkrétní objednávky nebo faktury.

Kde proměnné použít?

Proměnné můžete použít:

Úprava šablony

Šablonu e-mailu můžete nechat ve výchozím nastavení, nebo text upravit podle potřeby. Výchozí nastavení může posloužit i jako ukázka použití proměnných v textu.

Uprava-sablony

Proměnné v předmětu e-mailu

V předmětu e-mailu lze použít většinu proměnných, které jsou uvedené v tomto článku. Výjimkou jsou ty, které jsou tvořeny HTML zápisem. Taková proměnná se v předmětu zprávy nebude zobrazovat správně.

Do předmětu proto nevkládejte proměnné:

  • {items}
  • {downloadTable}
  • {BUTTON_PRODUCT}…{/BUTTON_PRODUCT}

Seznam proměnných

V šablonách e-mailů v SimpleShopu můžete využít následující proměnné:

Proměnná Popis
{number}
Číslo faktury
{type}
Typ (faktura / proforma faktura / výzva k platbě)
{dateDue} Datum splatnosti
{link} Odkaz na stránku s fakturou
{price} Celková cena objednávky
{vs} Variabilní symbol
{company} Název firmy (dodavatele)
{customer_name} Název firmy (odběratele)
{noteCustomer} Poznámka od zákazníka
{firstOrderItemText} Název první položky na faktuře
{items} Položky objednávky
{downloadTable} Tabulka s produkty na stažení
{companyMail} E-mail dodavatele z Nastavení → Logo, podpis a vzhled nebo Fakturačních údajů
{companyTel}
Telefon dodavatele
{productMailText}
Text, který se doplní z nastavení produktu. Hodí se, pokud používáte balíčky (upsell).
{inv::link}
Odkaz na stránku s fakturou
{ord::link}
Odkaz na stránku s objednávkou
{BUTTON_PRODUCT}…{/BUTTON_PRODUCT}
Tlačítko pro zobrazení stránky s produktem. Místo … vložte text, který se zobrazí na tlačítku.
{ord::URL_SIMPLESHOP_ORDER_STATUS}
URL pro stav objednávky
{ord::URL_SIMPLESHOP_ORDER_PRODUCT}
URL stránky s produktem

Proměnná {type}

V proměnné {type} můžete stanovit velikost písmen a skloňovat ji podle potřeby. Varianty s velikostí písmen jsou {type}, {Type} a {TYPE}. Pád k proměnné přiřadíte pomocí pomlčky, čísla určujícího pád a písmena p. Obě možnosti se dají kombinovat.

PŘÍKLAD: {Type-2p} = Typ vyskloňován v 2. pádě s velkým písmenem na začátku (Faktury / Proforma faktury / Výzvy k platbě).

Proměnná {items}

Proměnná {items} vypisuje jednotlivé položky objednávky. V e-mailu se zobrazí jako shrnutí objednávky s konkrétními položkami, počtem kusů a cenou.

Zobrazení proměnné items

Proměnná {downloadTable}

Tato proměnná představuje výpis tabulky se zakoupenými produkty ke stažení. U jednotlivých produktů se v e-mailu zobrazí ikonky představující typ daného produktu.

Proměnnou využijete v:

  • e-mailu s potvrzením o úhradě,
  • u produktu ke stažení zdarma,
  • v hromadném e-mailu.

TIP: V případě, že máte u produktu vložený obrázek, načte se obrázek místo ikony.

Proměnná {productMailText}

Za tuto proměnnou se dosadí text nastavený u produktu. Využijete ji pouze u produktů, u kterých používáte ve variantách propojení pomocí upsellů. Když si zákazník zakoupí konkrétní variantu, u které je pomocí ikonky košíku propojený další produkt, systém do e-mailu automaticky vypíše informace o vybrané variantě.

Do políčka Text v e-mailu v nastavení produktu propojeného u varianty napište informace, které se o dané variantě mají zobrazit v e-mailu. Políčko najdete v úpravách produktu na záložce Ostatní.

Productmailtext-nastaveni

Do šablony e-mailu u hlavního produktu vložte proměnnou {productMailText} na místo, kam chcete informace o dané variantě vložit.

Productmailtext-vlozeni-promenne

Do e-mailu se automaticky propíše text z nastavení produktu.

Ukázka textu vloženého pomocí proměnné

Proměnné {companyMail} a {companyTel}

Ve všech e-mailových šablonách je dobré uvést kontakty – e-mail a/nebo telefon, aby váš zákazník věděl, kam se může v případě potřeby obrátit.

Kontaktni-promenne

Údaje se propisují z nastavení účtu ze sekce Fakturační údaje → Kontaktní údaje.

Nastavení kontaktních údajů

Pokud v nastavení kontaktních údajů nejsou kontakty na dodavatele vyplněny, propíše se e-mail uvedený ve fakturačních údajích firmy.

Kontakt-fa-udaje

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová, vedoucí zákaznické podpory Redbit s. r. o. Vede tým, který pečuje o naše zákazníky, a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám