Proměnné v šablonách e-mailů

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Tento návod vás provede proměnnými, které můžete využívat v šablonách e-mailů v SimpleShopu.

Proměnné v nastavení e-mailů slouží k tomu, aby systém mohl automaticky vložit údaje týkající se konkrétní objednávky nebo faktury. Zvolenou proměnou stačí vložit do obsahu e-mailu a uložit.

Nastavení

Proměnné můžete v SimpleShopu použít v globálním nastavení šablon e-mailů a upomínek, ale také u hromadného e-mailu a šablon pro konkrétní produkty.

Globální nastavení

Pro nastavení šablon e-mailů Nastavení → Faktury → Nastavení e-mailů + automatické upomínky.

Nastavení šablon e-mailů

Dále si vyberte šablonu e-mailu, kterou chcete upravit.

Výběr šablony e-mailu

Šablonu e-mailu můžete nechat ve výchozím nastavení nebo text upravit podle potřeby. V takovém případě může výchozí nastavení posloužit jako ukázka použití proměnných v textu.

Ukázka proměnných v šabloně

Šablony e-mailů pro jednotlivé produkty

Proměnné můžete také využít v šablonách e-mailů pro jednotlivé produkty. Nastavení těchto šablon se věnuje článek Šablony e-mailů pro jednotlivé produkty.

Hromadný e-mail

Hromadný e-mail odešlete u detailu produktu → Menu → Poslat hromadný e-mail.

Odeslání hromadného e-mailu

V případě tohoto typu e-mailu se může hodit například proměnná {downloadTable}, která představuje výpis zakoupených produktů. Pokud tedy zákazníkovi zasíláte aktualizaci vašeho produktu, zákazník si jej může takto pohodlně stáhnout.

Hromadný e-mail

Seznam proměnných

V šablonách e-mailů můžete využít následující proměnné:

Proměnná Popis
{number}
Číslo faktury
{type}
Typ (faktura / proforma faktura / výzva k platbě)
{dateDue} Datum splatnosti
{link} Odkaz na stránku s fakturou
{price} Celková cena objednávky
{vs} Variabilní symbol
{company} Název firmy (dodavatele)
{customer_name} Název firmy (odběratele)
{noteCustomer} Poznámka od zákazníka
{firstOrderItemText} Název první položky na faktuře
{items} Položky objednávky
{downloadTable} Tabulka s produkty na stažení
{companyMail} E-mail dodavatele z Nastavení → Logo, podpis a vzhled nebo Fakturačních údajů
{companyTel}
Telefon dodavatele
{productMailText}
Text, který se doplní z nastavení produktu. Hodí se, pokud používáte balíčky (upsell).
{inv::link}
Odkaz na stránku s fakturou
{ord::link}
Odkaz na stránku s objednávkou
{BUTTON_PRODUCT}…{/BUTTON_PRODUCT}
Tlačítko pro zobrazení stránky s produktem. Místo … vložte text, který se zobrazí na tlačítku.
{ord::URL_SIMPLESHOP_ORDER_STATUS}
URL pro stav objednávky
{ord::URL_SIMPLESHOP_ORDER_PRODUCT}
URL stránky s produktem

Proměnná {type}

V proměnné {type} můžete stanovit velikost písmen a skloňovat ji podle potřeby. Varianty s velikostí písmen jsou {type}, {Type} a {TYPE}. Pád k proměnné přiřadíte pomocí pomlčky, čísla určující pád a písmena p. Obě možnosti se dají kombinovat.

PŘÍKLAD: {Type-2p} = Typ vyskloňován v 2. pádě s velkým písmenem na začátku (Faktury / Proforma faktury / Výzvy k platbě).

Proměnná {items}

Proměnná {items} vypisuje jednotlivé položky objednávky. V e-mailu se zobrazí jako shrnutí objednávky s konkrétními položkami, počtem kusů a cenou.

Zobrazení proměnné items

Proměnná {downloadTable}

Tato proměnná představuje výpis tabulky se zakoupenými produkty ke stažení. U jednotlivých produktů se v e-mailu zobrazí ikonky představující typ daného produktu.

TIP: V případě, že máte u produktu vložený obrázek, načte se obrázek místo ikony.

Zobrazení proměnné downloadTable

Proměnná {productMailText}

Za tuto proměnnou se dosadí text nastavený u produktu. Detailní informace uvádíme v článku Šablony e-mailů pro jednotlivé produkty.

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

S radostí pečuje o naše zákazníky a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?