Nastavení CSV exportů

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pro své exporty ve formátu CSV si můžete nastavit výchozí kódování a oddělovač desetinných míst. Nastavení vyberte podle toho, jaký formát je nejvhodnější pro nástroj, do kterého data importujete.

Obecně o CSV

S tabulkami ve formátu CSV (Comma Separated Values – hodnoty oddělené čárkami) lze pracovat v různých systémech nebo nástrojích a také mezi nimi údaje snadno převádět pomocí exportu a následného importu.

Pro správné zobrazení dat je důležité vhodně zvolit znakovou sadu pro daný jazyk, která zároveň vyhovuje jak nastavení v exportovaném souboru, tak nástroji, v kterém s tabulkou budete pracovat.

Oddělovací znak CSV

Pro oddělení dat do jednotlivých sloupců soubory ve formátu CSV používají různé znaky. Nejčastěji jsou to středník, čárka nebo tabulátor.

Některé programy oddělovač rozpoznají samy a soubor se tak otevře automaticky ve správném zobrazení. Jiné programy například umožňují identifikaci oddělovacího znaku během otevírání souboru. Oporou bývá také pole, kde je ukázka, jak budou data vypadat po otevření souboru.

Nastavení CSV exportů ve Vyfakturuj.cz/SimpleShopu

Předvolby pro CSV exporty najdete ve svém účtu v Nastavení → Exporty → CSV.

Nastavení exportu CSV

Výchozí nastavení

Ve výchozím nastavení se CSV soubory ve Vyfakturuj.cz a SimpleShopu generují v tomto formátu:

  • kódování: Windows-1250
  • oddělovač desetinných míst: tečka
  • oddělovač sloupců: středník

Úprava výchozího nastavení se vám bude hodit především v situaci, kdy se data chybně zobrazují po importu do nástroje, ve kterém s nimi pracujete. Nejčastěji bývá problém se zobrazením českých znaků s diakritikou nebo se záměnou čárky a tečky u čísel s desetinnými místy.

Kam se nastavení promítá

Nastavení předvoleb se promítá do následujících exportů:

Ve Vyfakturuj.cz:

V SimpleShopu:

Kódování

Kódování označuje typ písma, ve kterém bude vytvořen obsah tabulky. Na výběr máte:

  • Windows-1250 – znaková sada Východní Evropa (Windows 1250/WinLatin 2)
  • UTF-8 – znaková sada Unicode (UTF-8)

CSV kódování

Kódování v exportech přes API

Pro data exportovaná pomocí API je standardně použito kódování UTF-8 a nelze ho tedy volitelně nastavit.

Oddělovač desetinných míst

Desetinná místa u čísel v tabulce mohou být oddělena tečkou nebo čárkou.

CSV oddělovač

Výsledné soubory po otevření poté budou v desetinných místech používat zvolený oddělovač.

Příklad:

Příklad oddělovače desetinných míst

Příklad oddělovače desetinných míst

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová, vedoucí zákaznické podpory Redbit s. r. o. Vede tým, který pečuje o naše zákazníky, a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám