Nastavení upomínek

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Zde si nastavíte způsob, jakým bude systém zákazníka automaticky informovat o neuhrazené platbě.

Aby vše správně fungovalo, nezapomeňte u všech svých kontaktů v adresáři vyplnit e-mailovou adresu.

Nastavení

Systém umožňuje nastavení celkem tří upomínek. Volba, po kolika dnech před nebo po splatnosti budou upomínky odeslány, je zcela na vás.

V Nastavení přejděte na Faktury → Nastavení e-mailů + automatické upomínky.

Nastaveni-emaily

Upomínky ve Vyfakturuj.cz

Ve Vyfakturuj.cz najdete šablony e-mailů v levé části okna v sekci Automatické upomínky.

Upominky-vf

Upomínky v SimpleShopu

V SimpleShopu systém nabízí zvlášť nastavení upomínek pro objednávky vystavené přes prodejní formulář (v levé části okna) a ručně vystavené doklady a pro pravidelné faktury vystavené k opakovaným platbám.

Upominky-ss

Ručně vystavené doklady doporučujeme v SimpleShopu používat pouze v nutných případech v souvislosti s vašimi produkty. Za každý takto vystavený doklad vám totiž bude účtován standardní poplatek. Pro častější ruční fakturaci bez návaznosti na produkty využijte systém Vyfakturuj.cz.

Nastavení automatického odesílání

Nastavení jednotlivých upomínek je pro Vyfakturuj.cz i SimpleShop stejné. Klikněte na E-mail s 1., 2. nebo 3. automatickou upomínkou, podle toho, kterou upomínku potřebujete nastavit.

Nejprve vyberte, zda má být upozornění automaticky odesláno přímo odběrateli, pouze vám, nebo nemá být odesíláno vůbec (varianta Neposílat).

Nastaveni-upominky

Podle potřeby upravte předmět e-mailu a případně doplňte adresáty v kopii a skryté kopii. Pokud si do kopie nebo skryté kopie dáte svojí e-mailovou adresu, budete průběžně informováni o fakturách neuhrazených v termínu, nebo těch, kterým se blíží splatnost. Podle toho jakou lhůtu pro odeslání upomínky si nastavíte (viz Lhůta pro odeslání upomínky).

Můžete si zvolit, zda k e-mailu má být jako příloha připojen neuhrazený doklad ve formátu PDF či nikoliv. Zákazník si doklad může také zobrazit po kliknutí na odkaz, který je součástí e-mailu.

Upominka-kopie-predmet

Lhůta pro odeslání upomínky

Pokud jste odesílání upomínek zapnuli, systém zákazníka na neuhrazenou platbu automaticky upozorní po uplynutí vámi určeného počtu dnů po splatnosti dokladu.

Termín odeslání upomínky zvolíte zadáním počtu dnů po splatnosti, kdy se má upomínka odeslat.

Příklad:

  • Záporné číslo (např. -1): upomínka bude odeslána jeden den před datem splatnosti.
  • Nula (0): Upomínka bude odeslána v den splatnosti.
  • Kladné číslo (např. 2): upomínka bude odeslána dva dny po datu splatnosti.

Datum-upominky

Text e-mailu a proměnné

Text e-mailu můžete upravit zcela libovolně. Proměnné v závorkách slouží k tomu, aby systém mohl automaticky vložit údaje týkající se příslušného neuhrazeného dokladu. Vysvětlivky k jednotlivým proměnným najdete v dolní části stránky.

Používejte vždy pouze ty proměnné, které jsou uvedené u šablony.

Text-upominky

Promenne-upominky

Manuální odesílání upomínek

Upomínky můžete také odesílat manuálně (v detailu dokladu klikněte na tlačítko Poslat → Poslat upomínku).

Manualni-upominka

POZOR! V SimpleShopu je při manuálním odeslání upomínky použita šablona pro ručně vystavené doklady, ve které nelze použít proměnnou pro zobrazení stavu objednávky {BUTTON_STATUS}Zobrazit stav objednávky{/BUTTON_STATUS}.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám