Odesílání zpráv z vlastního e-mailu

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Automaticky jsou veškeré odchozí zprávy (faktury, upomínky, atd.) zasílány z e-mailové adresy ve tvaru:

  • pro Vyfakturuj.cz: nazev-firmy@zakaznik.vyfakturuj.cz (dříve mail+názevfirmy@vyfakturuj.cz)
  • pro SimpleShop: nazev-firmy@zakaznik.simpleshop.cz (dříve mail+názevfirmy@simpleshop.cz)

Můžete si ale také nastavit, aby vaši zákazníci dostávali e-maily z vaší vlastní e-mailové adresy.

Pokud používáte projektové identity, můžete si zvolit odlišné odesílací adresy i pro jednotlivé projekty – např. různé weby nebo e-shopy.

Nastavení

Ve svém účtu si v Nastavení otevřete Nastavení e-mailů

Nastavení - e-maily

…a pak Nastavení → Nastavit vlastní odesílací e-mailové adresy:

Přidání nové adresy

Pro přidání nové (nebo další) e-mailové adresy klikněte na tlačítko + Přidat novou adresu:

Nastavení vlastní e-mailové adresy

Vyplňte svoji e-mailovou adresu a jméno odesílatele, které se bude zobrazovat v příchozí poště adresáta.

Vyberte typ e-mailu (více podrobností viz níže):

  • DKIM – e-mail máte na vlastní doméně (např. jannovak@mojefirma.cz)
  • SMTP – e-mail máte na vlastní doméně (např. jannovak@mojefirma.cz) nebo na veřejné doméně (seznam.cz, gmail.com, centrum.cz apod.)

Zadání údajů o vlastní e-mailové adrese

Klikněte na tlačítko Vytvořit e-mailovou adresu.

Na vaši e-mailovou adresu bude odeslána ověřovací zpráva. Pokud do vaší schránky nedorazila, prosím zkontrolujte také složky Hromadné a Spam. Zaslání ověřovacího e-mailu můžete v případě potřeby zopakovat.

Potvrďte přidání e-mailové adresy pomocí odkazu v zaslané zprávě a vraťte se zpět do nastavení účtu.

Vlastní e-mail – DKIM

Tato varianta je pro vás vhodná, jestliže máte přístup k DNS záznamům své domény a můžete je upravit, příp. tyto změny pro vás může zajistit administrátor vašeho webu.

Po ověření e-mailové adresy klikněte na Nastavit DKIM v řádku s e-mailovou adresou.

Nastavení údajů pro vlastní mail

Zobrazí se údaje, které je potřeba zadat do DNS záznamů vaší domény nebo předat vašemu administrátorovi, který změny provede.

Údaje pro vlastní e-mail - DNS doména

Změna DNS záznamů obvykle trvá zhruba 60 minut, ale v některých případech to může být i déle (až 24 hodin). Je tedy potřeba se obrnit trpělivostí a pokud se kontrola DNS nepovede hned, provést ji znovu po delší době.

DKIM u Wedosu nebo Miowebu

U webů hostovaných u Wedosu nebo Miowebu je potřeba do nastavení DKIM zadat pouze část záznamu bez domény. Doména webu se zobrazí automaticky.

Přidání záznamu do DNSZadání domény do nového DNS záznamu

SPF záznamy

U nastavení odesílání z vlastního e-mailu pomocí DKIM může být potřeba editovat i SPF záznamy, aby e-maily nepadaly do spamu. Pro nastavení budete potřebovat následující hodnoty:

Vlastní e-mail – SMTP

Nastavení vlastní adresy přes SMTP server je kromě e-mailů na vlastní doméně vhodné v případě, že máte e-mail na doméně seznam.cz, e-mail.cz, centrum.cz, gmail.com apod.

Po ověření e-mailové adresy klikněte na Nastavit SMTP v řádku s e-mailovou adresou.

Klikněte na tlačítko nastavit SMTP

Zobrazí se tabulka, do které vyplňte potřebné údaje a formulář uložte. Informace o názvu serveru, typu zabezpečení a čísle portu najdete obvykle v nápovědě poskytovatele svého e-mailu (pro e-maily spadající pod Seznam.cz např. v tomto článku).

Nastavení vlastního e-mailu přes SMTP

Nastavení pro Gmail s 2-fázovým ověřením

Pro úspěšné nastavení vlastní odesílací adresy na Gmailu bude pravděpodobně nutné v e-mailové schránce zapnout Dvoufázové ověření Google. Jakmile si ověření zapnete, po zadání adresy a uložení formuláře ve vašem účtu ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu se zobrazí detailní instrukce, jakým způsobem propojení nastavit.

Výběr e-mailové adresy pro odchozí zprávy

Jakmile se vám podaří e-mailovou adresu (nebo více adres) v pořádku nastavit, můžete si zvolit odesílací adresu pro jednotlivé účty nebo identity.

U účtu, u kterého chcete použít jinou adresu, klikněte na tlačítko Změnit

Změna odesílacího e-mailu

…a vyberte novou e-mailovou adresu.

Výběr adresy pro odesílání e-mailů

Vybraná e-mailová adresa se zobrazí ve výchozím nastavení firmy nebo v nastavení identity. Zde ji také můžete jednoduše změnit kliknutím na tlačítko Vybrat odesílací adresu.

Změna odesílací adresy

Přidání další e-mailové adresy

Do jednoho účtu si můžete přidat více vlastních e-mailových adres a jednotlivé adresy pak přiřadit k firmám nebo identitám, které máte v účtu založené.

Pro přidání další e-mailové adresy klikněte na Nastavit vlastní odesílací adresy a postupujte stejně jako při přidání první nové adresy.

Nastavení vlastní e-mailové adresy

Jméno odesílatele

Jako odesílatel je ve výchozím nastavení vždy uveden název firmy podle Fakturačních údajů. Odesílatele můžete změnit u zadané vlastní e-mailové adresy po kliknutí na tlačítko Upravit.

Úprava odesílací adresy

Jméno odesílatele vyplňte libovolné. V případě, že políčko zůstane prázdné, systém použije název firmy z Fakturačních údajů.

Změna jména odesílatele

V SimpleShopu bude jako odesílatel přednostně uveden váš Obchodní název z Nastavení → Prodej → Vzhled prodeje. Není-li Obchodní název v nastavení vyplněn, systém použjte jméno odesílatele z nastavení vlastní e-mailové adresy. Pokud není vyplněno ani to, bude použit název firmy z Fakturačních údajů.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?