Editor Gutenberg – vložení formuláře a zabezpečení obsahu

Tento návod je pro službu: SimpleShop

SimpleShop WP plugin je plně kompatibilní editorem Gutenberg. V editoru snadno vložíte prodejní formulář nebo nastavíte podmínky zobrazování obsahu pro členské sekce.

Tento návod je určen pouze pro weby používající WordPress.

Co si připravit

Pokud ještě nemáte nainstalovaný SimpleShop plugin pro WordPress, podívejte se na návod Jak propojit web se SimpleShopem. Po dokončení instalace plugin aktivujte a vytvořte si členské sekce podle návodu Členské sekce – vytvoření a nastavení.

Vložení prodejního formuláře

Pomocí bloku

Pro vložení formuláře na stránku nejprve přidejte nový blok SimpleShop prodejní formulář.

Vložení bloku SimpleShop prodejní formulář

V pravém panelu vyberte produkt, pro který chcete prodejní formulář vložit.

Výběr produktu pro vložení

Formulář vybraného produktu se zobrazí v editoru stránky ve formě shortkódu. Celý formulář uvidíte v náhledu stránky. Stránku nezapomeňte po dokončení úprav aktualizovat.

Vložený shortkód prodejního formuláře

Do klasického editoru

Postup pro vložení prodejního formuláře SimpleShop do bloku Klasický editor najdete v samostatném návodu.

Zabezpečení částí obsahu – členské sekce

V rámci členských sekcí vytvořených na webu můžete části obsahu zabezpečit a nastavit podmínky pro jejich zobrazení nebo postupné odkrývání pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Bloky

Na stránku vložte jakýkoliv blok z nabídky editoru Gutenberg.

Pro nastavení podmínek pro zobrazení nebo postupné odkrývání obsahu vytvořeném pomocí bloků použijte nastavení v pravém panelu.

Pro nastavení pro více členských sekcí zároveň zaškrtněte požadované sekce. Nastavení bude platit pro všechny uživatele, kteří jsou členem alespoň jedné z uvedených členských sekcí.

Nastavení podmínek pro zobrazení bloku

Zobrazení obsahu (bloku) je možné nastavit na určitý počet dnů od registrace uživatele do členské sekce, nebo na konkrétní dny pomocí kalendáře.

Časové nastavení zobrazení obsahu pro bloky

Můžete také zapnout funkci „Ignorovat časové omezení„, která vypne veškeré omezení zobrazení obsahu pomocí kalendáře. Obsah se tedy bude zobrazovat pouze podle nastavení členských sekcí.

Ignorovat časové omezení pro bloky

Klasický editor

Na stránku přidejte nový blok Klasický editor.

Vložení nového bloku - Klasický editor

Jednotlivé části obsahu, které se mají zobrazovat konkrétní skupině uživatelů za daných podmínek, vložte na stránku mezi shortkódy vygenerované pomocí SimpleShop pluginu. Pro získání shortkódů použijte SimpleShop ikonku „SimpleShop sekce“ v klasickém editoru.

Ikona SS pluginu pro nastavení shortkódůPo kliknutí na ikonku pluginu nastavte podmínky pro zobrazení a postupné odkrývání zabezpečeného obsahu:

 • Název členské sekce
 • Je členem členské sekce – ano/ne
  • Podle toho, zda se obsah má zobrazit uživatelům, kteří členy sekce jsou nebo nejsou.
 • Je uživatel přihlášený – ano/ne
  • Podle toho, zda má nebo nemá být uživatel pro zobrazení obsahu přihlášený nebo nepřihlášený.
 • Termíny zobrazení

  • V určitém počtu dnů od registrace
  • Konkrétní časové období (od data – do data)
  • Tato část je nepovinná. Můžete tedy obsah zpřístupnit členům nebo naopak nečlenům sekce i bez stanovení časových podmínek.

Nastavení podmínek zobrazení pro části obsahu - klasický editor

Po uložení nastavených podmínek se v editoru zobrazí vygenerovaný shortkód, který má dvě části určující začátek a konec zabezpečeného obsahu. Obsah vložte mezi tyto značky takto:

Shortkód vygenerovaný SimpleShop pluginem

Nastavení pro více členských sekcí zároveň

Pokud potřebujete, aby nastavení konkrétní části obsahu platilo pro více členských sekcí, ručně doplňte do vygenerovaného shortkódu ID požadovaných sekcí. Jednotlivá ID oddělte čárkou. Nastavení bude platit pro všechny uživatele, kteří jsou členem alespoň jedné z uvedených členských sekcí.

Zápis více členských sekcí do shortkódu

ID členských sekcí najdete v jejich seznamu v administraci:

ID členských sekcí

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká ze zákaznické podpory Redbit s. r. o. Píše články pro uživatele aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nepečuje o dva aktivní jednovaječné potomky. Ráda relaxuje na zahradě, nebo u knihy a šálku dobrého čaje.

Chcete se k článku na něco zeptat?