Členské sekce – zabezpečení částí obsahu (editor Gutenberg)

Tento návod je pro službu: SimpleShop

V rámci členských sekcí vytvořených na webu můžete části obsahu zabezpečit a nastavit podmínky pro jejich zobrazení nebo postupné odkrývání pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Tento návod je určen pouze pro weby používající klasický WordPress s editorem Gutenberg.

Co si připravit

 1. Nainstalujte si SimpleShop plugin : návod Jak propojit web se SimpleShopem.
 2. Vytvořte si členské sekce: návod Členské sekce – vytvoření a nastavení.
 3. Na svém webu si vytvořte obsah, který chcete zabezpečit pomocí členských sekcí.

Bloky

Na stránku vložte jakýkoliv blok z nabídky editoru Gutenberg.

Nastavení podmínek

Pro nastavení podmínek pro zobrazení nebo postupné odkrývání obsahu vytvořeném pomocí bloků použijte nastavení v pravém panelu.

Pro více členských sekcí zároveň zaškrtněte požadované sekce. Nastavení bude platit pro všechny uživatele, kteří jsou členem alespoň jedné z uvedených členských sekcí.

Nastavení Gutenberg bloku

Postupné odkrývání obsahu

Zobrazení obsahu (bloku) je možné nastavit na určitý počet dnů od registrace uživatele do členské sekce, nebo na konkrétní dny pomocí kalendáře.

Časové nastavení zobrazení obsahu pro bloky

Můžete také zapnout funkci „Ignorovat časové omezení„, která vypne veškeré omezení zobrazení obsahu pomocí kalendáře. Obsah se tedy bude zobrazovat pouze podle nastavení členských sekcí.

Ignorovat časové omezení

Klasický editor

Na stránku přidejte nový blok Klasický editor.

Vložení nového bloku - Klasický editor

Jednotlivé části obsahu, které se mají zobrazovat konkrétní skupině uživatelů za daných podmínek, vložte na stránku mezi shortkódy vygenerované pomocí SimpleShop pluginu. Pro získání shortkódů použijte SimpleShop ikonku „SimpleShop sekce“ v klasickém editoru.

Ikona SS pluginu pro nastavení shortkódů

Nastavení podmínek

Po kliknutí na ikonku pluginu nastavte podmínky pro zobrazení zabezpečeného obsahu:

 • Je uživatel přihlášený – ano/ne
  • Podle toho, zda má nebo nemá být uživatel, kterému se obsah zobrazí, přihlášený nebo nepřihlášený.
 • Je členem členské sekce – ano/ne
  • Podle toho, zda se obsah má zobrazit uživatelům, kteří členy sekce jsou nebo nejsou.
 • Název členské sekce
  • Vyberte členskou sekci, u které budou nastaveny výše uvedené podmínky.

Postupné odkrývání obsahu

Termíny zobrazení obsahu lze nastavit:

  • V určitém počtu dnů od registrace
  • Na konkrétní časové období (od data – do data)

Tato část je nepovinná. Můžete tedy obsah zpřístupnit členům nebo naopak nečlenům sekce i bez stanovení časových podmínek.

Nastavení shortkódu pro zabezpečený obsah

Po uložení nastavených podmínek se v editoru zobrazí vygenerovaný shortkód, který má dvě části určující začátek a konec zabezpečeného obsahu. Obsah vložte mezi tyto značky takto:

Shortkód vygenerovaný SimpleShop pluginem

Nastavení pro více členských sekcí zároveň

Pokud potřebujete, aby nastavení konkrétní části obsahu platilo pro více členských sekcí, ručně doplňte do vygenerovaného shortkódu ID požadovaných sekcí. Jednotlivá ID oddělte čárkou. Nastavení bude platit pro všechny uživatele, kteří jsou členem alespoň jedné z uvedených členských sekcí.

Zápis více členských sekcí do shortkódu

ID členských sekcí najdete v jejich seznamu v administraci:

ID členských sekcí

Zabezpečení částí obsahu v jiných editorech

U částí obsahu vytvořených v jiných editorech nebo šablonách (Mioweb, Divi, Elementor, WP Bakery apod.) není bohužel možné využít k jejich zabezpečení SimpleShop plugin. K dispozici ale máte funkce pro zabezpečení celých stránek.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám