Pohoda – export dokladů

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Pracujete vy nebo vaše účetní s účetním programem Pohoda? Své faktury vytvořené ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu si do něj můžete snadno přenášet.

Pro službu SimpleShop nejsou exporty nijak omezené. Dostupnost exportu do účetního programu Pohoda pro váš tarif ve Vyfakturuj.cz si ověřte v podrobném ceníku.

Získání exportu dokladů

Celým postupem exportu dokladů z Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu vás provede návod Exporty pro účetní programy.

TIP: Pro zjednodušení práce nabízíme pro účetní také již předpřipravené rychlé exporty.

Jaké doklady exportujeme?

Do účetního programu Pohoda můžete exportovat tyto typy vydaných dokladů:

 • faktura,
 • zálohová faktura,
 • daňový doklad,
 • příjmový doklad,
 • opravný (daňový) doklad,
 • proforma faktura.

Naopak sem nelze přenést následující:

 • náklady,
 • objednávky,
 • výzvy k platbě.

Nastavení předvoleb pro export

Podrobné nastavení předvoleb pro XML export do Pohody najdete ve svém účtu v NastaveníNapojeníExporty → Pohoda. Nastavené předvolby se promítnou jako výchozí pro všechny doklady v okamžiku jejich exportu.

Předvolby pro export

Pro přesnější nastavení dat exportovaných do Pohody lze vyplnit:

 • předkontaci,
 • členění DPH,
 • členění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti,
 • výběr datumu účetního případu (datum vytvoření nebo DUZP),
 • možnost povolit zadávání kódu položky ze skladových zásob k jednotlivým položkám na faktuře.

Při zadání kódu položky do faktury se budou položky ze skladových zásob automaticky odečítat.

Nastavení exportu pro Pohodu

Nastavení nezapomeňte uložit.

Jak se propisují konkrétní údaje?

Aby proběhlo spárování námi zasílaných údajů s údaji nastavenými v Pohodě v pořádku, musí mít tyto údaje v SimpleShopu či Vyfakturuj.cz nastaveny stejné označení (kód) jako v Pohodě.

Pokud tedy máte například v Pohodě středisko s kódovým označením PRH, musíte mít stejný kód zadaný i v nastavení střediska ve Vyfakturuj.cz nebo SimpleShopu. Totéž platí pro předkontaci a členění DPH.

Předkontace a členění DPH

Předkontaci a členění DPH můžete dokladům pro export přiřadit 3 způsoby:

 • hromadně prostřednictvím nastavení předvoleb pro export,
 • individuálně pomocí přiřazení předem vytvořené předkontace a členění DPH,
 • jednotlivým položkám dokladů (tuto možnost lze využít pouze při tvorbě či úpravě dokladů přes API).

Individuálně přiřazené údaje mají při exportu přednost před údaji zvolenými v předvolbách pro export.

Střediska

Středisko je nutné přiřadit přímo konkrétnímu dokladu. V Pohodě je pak kód střediska zobrazen u jednotlivých položek.

OSS

Režim OSS prozatím propisujeme do Pohody vždy s druhem plnění OS (ostatní služby). Konkrétní druh plnění je proto vždy následně třeba upravit také v Pohodě. Režim OSS je v Pohodě zobrazen vždy u konkrétní položky.

Pohoda OSS

Aby se doklad v pořádku propsal do Pohody s OSS, musí být splněny tyto podmínky:

 • odběratel má vyplněné platné zahraniční DIČ,
 • dokladu je nastaven režim OSS ve Vyfakturuj.cz či SimpleShopu,
 • v Pohodě je režim OSS v Globálním nastavení povolený.

Přenesená daňová povinnost

Přenesenou daňovou povinnost do zahraničí lze v Pohodě nastavit pouze pomocí členění DPH. Faktuře tedy musí být přiděleno správné členění DPH.

Informace o přenesené daňové povinnosti do tuzemska se zobrazí u položek dokladu. Aby se informace o přenesené daňové povinnosti zobrazila i v PDF dokladu vystaveném z Pohody, je třeba, aby měla faktura nastavené správné členění DPH.

Sleva pro ručně vytvořené doklady

Pokud ručně vystavenému dokladu přiřadíte slevu v procentech pomocí tlačítka Přidat slevu, je tato sleva v SimpleShopu a Vyfakturuj.cz uplatněna na celkovou částku na faktuře.

Pohoda ale slevu pro celý doklad zadat neumožňuje, proto je sleva rozpočítaná pro jednotlivé položky.

Pohoda zobrazení slevy

Související články

Kateřina Endrlová

Tento návod pro vás napsala Kateřina Endrlová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

S hrnkem dobré kávy při ruce radostně pečuje o naše zákazníky. Ve volném čase experimentuje s uměním a ručními pracemi nebo se jen tak toulá občas světem skutečným, jindy tím vytištěným na papíře.​

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám