Video – nastavení prodeje

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Vaše videa je možné v SimpleShopu prodávat přímo zasláním odkazu na nahrávku, která se zákazníkovi po uhrazení zobrazí na unikátní URL adrese.

Prodej jedné videonahrávky

Ve svém účtu v SimpleShopu vytvořte nový produkttyp Video nahrávka.

Novy-produkt-video

Příprava a zabezpečení videa

Na YouTube je možné zvolit různou úroveň viditelnosti videa – veřejné/neveřejné/soukromé. Viz podrobnosti o jednotlivých úrovních a jejich zobrazování.

Po zakoupení produktu dostane zákazník jedinečný odkaz, na kterém si video bude moci zobrazit v přehrávači.

Přehrávač zakoupeného video souboru

Přehrávač je umístěn na URL SimpleShopu. Zákazník se tak nemůže dostat přímo k URL adrese videa a přehrávač zároveň omezuje možnosti pro jeho stažení nebo sdílení.

Odkazy z Vimeo.com je možné ještě dále zabezpečit heslem. Heslo zákazníkovi můžete poslat v e-mailu s potvrzením platby nebo ho zobrazíte na stránce po uhrazení.

Video ke stažení

Pokud chcete, aby si zákazník mohl video stáhnout, uložte soubor na úložišti, které stažení souboru umožňuje (Google, Dropbox, apod.).

Vložení odkazu

Na záložce Obecné informace vyplňte údaje o produktu a jeho cenu.

V části Nastavení videa/audia pak vložte jednu URL adresu videa, které jste předtím umístili na YouTube, Vimeo nebo jiné úložiště.

Nastavení URL prodej videa

Omezení počtu přehrání

Pomocí políčka Max. počet zobrazení určíte, kolikrát si zákazník bude video moci přehrát. Pomocí políčka Přístupné nastavíte, kolik dní po zakoupení bude video zákazníkům přístupné.

Políčka můžete vyplnit libovolně, nejsou na sobě závislá. Pokud necháte políčka prázdná, bude počet přehrání neomezený.

Políčka pro omezení přehrání videa

Zobrazení zakoupeného produktu

Odkaz pro přehrání videa včetně počtu povolených přehrání se zobrazí na stránce po uhrazení

Stránka po uhrazení - počet povolených přehrání

… a také v e-mailu s potvrzením o uhrazení objednávky (do e-mailové šablony vložte proměnnou {downloadTable}).

E-mail s možností přehrát video

Resetování možnosti přehrát video

Informaci o tom, kdy a kolikrát si zákazník video přehrál, naleznete v historii příslušné objednávky. Budete tedy mít přesné informace o tom, kdy a kolikrát zákazník vaše video sledoval.

Pro obnovení možnosti přehrání stačí kliknout na tlačítko Smazat záznam a zákazník bude mít možnost si video přehrát znovu.

Video-zaznam-prehrani

Prodej setu videí

Pro prodej více videí najednou nastavte pro každé video samostatný produkt, který nastavíte podle postupu uvedeného výše. Poté vytvořte další produkt – typ prodejní formulář – do kterého napojíte jednotlivá videa pomocí variant (více viz Jak na kombinaci více produktů v jednom formuláři).

Videa můžete také umístit na svůj web a stránky zabezpečit pomocí členské sekce. Více viz návod na prodej online kurzů, školení a seminářů.

Poslední možností je vytvoření playlistu s videi na platformě jako je například YouTube. Odkaz na tento playlist poté vložíte do samotného produktu. Videa se však v tomto případě nebudou přehrávat pomocí zabezpečeného přehrávače, ale přímo na dané platformě.

Trvalé skrytí videa

Pokud stornujete objednávku (a následně vytvoříte k faktuře opravný daňový doklad), zobrazí se koncovému zákazníkovi informace o stornu objednávky. Zákazník si poté nebude moci zobrazit produkt ze stránky po uhrazení.

Zákazníci se k videu nedostanou také v případě, že soubor smažete z úložiště.

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám