Prodej na jméno

Tento návod je pro službu: SimpleShop

Možnost prodeje produktu na konkrétní jméno je v SimpleShopu dostupná pro vstupenky, vouchery a kurzy. Využijete ji pro zasílání vstupenek přímo účastníkům akce, vystavení voucheru na jméno obdarovaného nebo prodej kurzů pro více účastníků najednou.

E-mailové adresy z prodeje na jméno se navíc propíšou do e-mailingového nástroje, ve kterém s nimi můžete dále pracovat.

Objednávka pro více osob zároveň

Další osoby je v rámci jedné objednávky možné přidat pomocí tlačítka + Přidat další jméno, které se zobrazí pod formulářem prodeje na jméno.

Tlačítko pro přidání další osoby je v prodejním formuláři s prodejem na jméno zobrazeno vždy a nelze ho odebrat.

Přidání dalšího účastníka v prodeji na jméno

Nastavení prodeje na jméno

Prodej na jméno aktivujte pomocí volby v úpravách produktu na záložce Obecné informace:

Aktivace prodeje na jméno

Po aktivaci funkce se rozbalí políčka pro nastavení prodeje na jméno v prodejním formuláři a také políčka pro zápis dat do e-mailingových nástrojů.

Políčka prodeje na jméno

Výběr a nastavení políček pro prodej na jméno si přizpůsobte zcela podle své potřeby. Rozložení políček na celý nebo polovinu řádku lze aplikovat pouze na formulář ve verzi 2.

Přidejte si i jakákoliv vlastní políčka pomocí tlačítka + Přidat další políčko.

Přidání vlastního políčka do prodeje na jméno

POZOR! Políčka z prodeje na jméno se nepropisují do objednávky ani faktury. Více viz Kam se data propisují.

Prodej na jméno u produktů

Voucher

Voucher lze objednat přímo pro konkrétního člověka, například jako dárek, a jeho jméno a příjmení zobrazit přímo na voucheru.

Pro nastavení klikněte na záložce Obecné informace na tlačítko Nastavit zobrazení údajů na voucheru/vstupence.

prodej na jmeno - nastaveni

Rozklikněte v levém horním roku zelené tlačítko Přidat. Vyberte Vstupenka: Jméno a Vstupenka: Příjmení. V horní liště můžete upravit text podle své potřeby. Nastavení uložte.

Voucher

POZOR! Pokud byste po rozkliknutí tlačítka Přidat vybrali pouze Jméno a Příjmení, údaje by se vám na voucheru nezobrazily.

Vstupenka

Vstupenky na akce mohou být personalizované, tj. s uvedeným jménem, příjmením a případně i firmou návštěvníka akce.

Pokud zvolíte prodej na konkrétní jméno, skryjte na záložce Formulář políčko pro zadání množství, aby byla na jedno jméno objednána vždy jen jedna vstupenka.

prodej na jmeno - vstupenka

Pokud je součástí formuláře pro prodej na jméno i políčko pro zadání e-mailové adresy, může být vstupenka odeslána přímo návštěvníkovi (nebo více návštěvníkům zároveň), který je odlišný od objednávajícího.

Seminář, kurz, školení

Pomocí prodeje na jméno je možné objednat kurz pro více účastníků zároveň. Ve formuláři pro prodej na jméno tak můžete od jednotlivých účastníků v rámci objednávky získat potřebné údaje – kromě jména a příjmení např. i pracovní pozici apod.

Kam se data propisují

E-mailingové nástroje

V rámci nastavení prodeje na jméno se zobrazí e-mailingové nástroje, které máte propojené se svým účtem v SimpleShopu. U každého z nich si zvolte seznam, do kterého se mají zapsat data z prodeje na jméno.

Nastavení e-mailingových seznamů v prodeji na jméno

Údaje, které se propisují do e-mailingu, se mohou u jednotlivých e-mailingových nástrojů lišit. Konkrétní informace najdete v jednotlivých návodech na propojení v odstavci Odesílané údaje.

Detail objednávky a faktury

Z prodeje na jméno se do objednávky a faktury, kterou má k dispozici zákazník, údaje nepropisují. Zobrazí se pouze v náhledu objednávky a faktury v administraci SimpleShopu, kde můžete údaje také dodatečně upravit.

Údaje z prodeje na jméno v objednávce

Kdo koupil

Údaje z prodeje na jméno se propisují také do exportu Kdo koupil.

Prodej na jméno přes API

Data je možné také získat automatizovaně ze speciálně vytvořeného API end pointu – veškeré informace popisujeme v SDK SimpleShop v GitHubu.

Související články

Gabca-avatar-400x400-1

Tento návod pro vás napsala Gabriela Dřízhalová. Její vášní je cestování a nejraději relaxuje při práci na zahrádce či procházce přírodou.

Chcete se k článku na něco zeptat?