EET

Od začátku usilujeme o to, aby pro vás povinnosti v rámci EET byly co nejmenší zátěží. Díky napojení přes API dokážeme odeslat vaše data správně a včas, a to bez nutnosti instalace účetního softwaru.